• De zogenoemde ‘regel van 72’ is een manier om snel uit te rekenen hoelang het duurt voordat de waarde van een belegging is verdubbeld.
  • De formule is simpel: je deelt 72 door het gemiddelde jaarlijkse rendement dat je verwacht.
  • De regel van 72 werkt het beste bij jaarlijkse rendementen van 6 tot 10 procent.

Als je voor de lange termijn belegt, is het vaak handig om te bepalen hoeveel risico je wilt nemen en welk rendement daarbij past. Je kan ook werken met een beoogd eindbedrag dat je wil halen, bijvoorbeeld voor de aanvulling van je pensioen.

Vaak werken beleggers met een bepaald gemiddeld jaarlijks rendement dat ze willen halen, van bijvoorbeeld 5 procent of 10 procent.

Lees ook: Dit kan je de komende 5 jaar aan rendement verwachten op de beurs, als je veel of juist weinig in aandelen belegt

Als je spaargeld voor langere tijd vastzet, werkt dit op dezelfde manier. Al krijg je op dit moment voor een spaardeposito dat bijvoorbeeld 10 jaar vaststaat maximaal 0,9 procent rente per jaar!

Om meer gevoel te krijgen voor wat zo’n jaarlijks rendement doet met de groei van je vermogen is er een simpele vuistregel. Die wordt de ‘regel van 72’ genoemd: een sommetje om snel te bepalen hoe snel je vermogen verdubbelt bij een bepaald jaarlijks rendement.

Hoe werkt de regel van 72?

De regel van 72 is een eenvoudige formule om te berekenen hoeveel tijd het kost om een belegging in waarde te laten verdubbelen.

Je pakt het getal 72 en deelt het door een gemiddeld jaarlijkse rendement om het aantal jaren te krijgen waarin je beleggingen verdubbelen.

Deze regel kan je echter alleen toepassen op groei die jaar na jaar met hetzelfde percentage toeneemt. Met andere woorden: je kan hem alleen gebruiken voor beleggingen die profiteren van het rente-op-rente-effect

Het idee is dat rente op spaargeld en rendement op aandelen worden toegevoegd aan je startkapitaal en zelf ook weer rendement opleveren. Dit zorgt ervoor dat de samengestelde rente je beleggingen exponentieel laat groeien.

Voor aandelen gaat het niet alleen om koersrendement. Als je bijvoorbeeld uitgekeerde dividenden herinvesteert, dan verdien je aan je beleggingen en ontvang je rente op rente. Ook hier is de regel van 72 van toepassing. 

Kies je er echter voor om uitgekeerde dividenden niet opnieuw te beleggen maar te consumeren, dan treedt het rente-op-rente-effect niet in werking.

De formule van de regel van 72

Om de regel van 72 toe te passen, moet je het getal 72 delen door het gemiddelde rendement dat je verwacht. Je kan de formule gebruiken om de verdubbeling in dagen, maanden of jaren te berekenen. Dat is afhankelijk van hoe de rente is uitgedrukt.  

Als je bijvoorbeeld de jaarlijkse rente gebruikt om mee te rekenen, dan krijg je het aantal jaren dat nodig is om je beleggingen te laten verdubbelen. 

De formule is: t ≈ 72 / r

  • t = aantal periodes dat nodig is om de belegging te laten verdubbelen
  • r = rendement per periode uitgedrukt als een percentage

De formule gebruikt het symbool voor ongeveer gelijk aan (≈) in plaats van het symbool voor gelijk aan (=). Dat is omdat deze formule een benadering geeft in plaats van een exacte uitkomst. De schatting is het meest accuraat als deze wordt gebruikt voor beleggingen met een rendement tussen de 6 en 10 procent. 

Hoewel de regel van 72 vooral gebruikt wordt om te schatten hoe snel een belegging verdubbelt, kan deze ook worden gebruikt om te berekenen hoe snel een belegging in waarde halveert.

Zo kan je de regel van 72 gebruiken om te schatten hoeveel jaar het duurt voordat de koopkracht van je spaargeld is gehalveerd door inflatie. 

De formule werkt dan op exact dezelfde manier. Vul in hoeveel inflatie per periode je verwacht in plaats van rendement per periode, dan krijg je een schatting van hoelang het duurt voor het oorspronkelijke bedrag de helft minder waard is. 

Regel van 72 voorbeeld

Als je 1.000 euro investeert met een jaarlijkse rendement van 9,2 procent, wat de laatste tien jaar de gemiddelde jaarlijkse opbrengst van de aandelenmarkten is, dan kan je de verdubbelingstijd berekenen met de regel van 72 door deze getallen op de volgende manier in te voeren:

72 / 9,2 ≈ 7,8

Dit betekent dat de oorspronkelijke investering van 1.000 euro over zo’n 7,8 jaar 2.000 euro waard zal zijn, ervan uitgaande dat de opbrengsten blijven toenemen. Als je 10.000 euro investeert, dan heb je over een kleine acht jaar 20.000 euro.  

Dit betekent ook dat de 20.000 euro weer zal verdubbelen in nog eens acht jaar, ervan uitgaande dat het jaarlijkse rendement gelijk blijft. In nog geen zestien jaar heb je dan 40.000 euro.  

Hierbij wordt ook steeds aangenomen dat je niets hebt toegevoegd aan je begininvestering.

Alternatieven voor de regel van 72

Het getal 72 is in de meeste situaties een goed uitgangspunt, omdat het een gemakkelijk deelbaar getal is en zo voor een simpel rekensommetje zorgt. Het werkt het beste voor rendementen tussen de 6 en 10 procent. Historisch gezien leveren aandelen op de lange termijn dergelijke rendementen op.

Maar met andere rentetarieven of rendementen op de beurs kan je het beste een beetje schaven aan de getallen. De formule blijft gelijk, maar dan moet je delen met iets andere getallen. Een handige vuistregel is om 1 op te tellen of af te trekken van 72 voor iedere drie procentpunt die afwijkt van 8 procent (het ideale gemiddelde van de regel van 72). 

Bij heel hoge rendementen zal het getal 78 meer nauwkeurige resultaten opleveren. De getallen 69 en 70 zijn geschikter bij lagere rendementen. 

LEES OOK: Zoveel armer ben je geworden, als je in de afgelopen 5 jaar €25.000 of €100.000 op de spaarrekening liet staan