Luchtvaartmaatschappij KLM mag bij het aannemen van nieuwe piloten niet selecteren op vaccinatiestatus. Het gerechtshof in Amsterdam bepaalde dat onder andere de operationele noodzaak voor een dergelijk besluit ontbrak.

Pilotenbond VNV wilde van de rechter weten of KLM de regels overtreedt nu het alleen nog maar gevaccineerd vliegend personeel aanneemt. De vaccinatieplicht tegen corona zou ook indruisen tegen eerdere afspraken met de maatschappij.

De rechter oordeelde dat de handelswijze van KLM in de sollicitatieprocedure onterecht inbreuk pleegt op de persoonlijke levenssfeer van kandidaten. Volgens VNV valt in de uitspraak verder te lezen dat KLM deze praktijken direct moet beëindigen onder straffe van een dwangsom van 100.000 euro per overtreding.

KLM meende op zijn beurt dat het met de vaccinatie-eis voor nieuw personeel geen regels overtreedt. Daarmee zou ook geen sprake zijn van discriminatie. Daar ging de rechter dus niet in mee. KLM zegt in een reactie de uitspraak te bestuderen.

De bond geeft ondertussen aan dat in de toekomst, als KLM aantoonbaar kan maken dat er wel operationele problemen ontstaan door reisrestricties van personeel, er gesproken kan worden over oplossingen. Maar die mogen geen disproportionele inbreuk hebben op de rechten van vliegers en kandidaat-vliegers, aldus VNV.

LEES OOK: Tweede Kamer stemt in met aankoop €220 miljoen aan extra aandelen Air France-KLM