Rabobank heeft de hypotheekproductie in de eerste helft van dit jaar zien aantrekken, mede door de aantrekkende huizenmarkt. Tegelijk blijven huiseigenaren relatief veel aflossen op oude hypotheken, omdat spaarrentes laag zijn.

Dat bleek donderdag bij de presentatie van de cijfers over de eerste helft van dit jaar van Rabobank.

“We verwachten dat onze klanten in het huidige lage renteklimaat relatief veel blijven aflossen op hun hypotheken. Voor de rest van het jaar wordt daarom rekening gehouden met een lichte krimp van de kredietverlening”, gaf de bank aan in een persverklaring.

Hoger marktaandeel nieuwe hypotheken, maar krimp totale portefeuille

Voor de eerste helft van 2015 wist Rabobank zijn marktaandeel bij de verstrekking van nieuwe hypotheekleningen in Nederland uit te breiden, tot 22,3 procent, tegen 21,5 procent in dezelfde periode een jaar eerder. Zowel bij dochter Obvion (marktaandeel 16,6 procent) als bij lokale Rabobanken (5,7 procent) was sprake van groei van het marktaandeel.

De verstrekking van nieuwe hypotheken kon echter niet voorkomen dat de totale omvang van de portefeuille van particuliere woninghypotheken met 1,4 miljard euro is gedaald tot 204 miljard euro, per eind juni dit jaar. Dit had vooral te maken met extra aflossingen die mede een gevolg zijn van de relatief lage spaarrentes.

Opvallend hierbij is dat Rabobank, ondanks de lage spaarrentes en de extra aflossing op hypotheken met spaargeld, nog wel groei zag bij de omvang van de toevertrouwde spaargelden in de eerste helft van 2015. Die stegen met 1 procent tot in totaal 143,6 miljard euro.

Hypotheken ondernemers bij particuliere portefeuille

De aantrekkende huizenmarkt zorgde niet voor lagere kosten voor brakke hypotheken, maar dat had een eenmalige oorzaak. Rabobank heeft namelijk besloten om particuliere hypotheken van ondernemers uit de zakelijke kredietverlening te halen en onder te brengen in de portefeuille van particuliere hypotheken.

Door de wijziging moet Rabobank eenmalig ook de stand van de voorzieningen op brakke hypotheekleningen aanpassen en zijn er hogere kredietverliezen. De totale voorzieningen voor zwakke hypotheken kwamen hierdoor in de eerste helft van 2015 uit op 303 miljoen euro, tegen 178 miljoen euro in de eerste helft van 2014

De kosten voor kredietliezen op hypotheken stegen door de wijziging met 144 miljoen euro tot 200 miljoen euro in de eerste helft van dit jaar.

Herstel economie stut winst Rabobank

Rabobank heeft in de eerste helft van dit jaar geprofiteerd van het herstel van de Nederlandse economie. De nettowinst steeg met meer dan 40 procent tot 1,5 miljard euro.

De sterke winststijging is vooral te danken aan fors lagere voorzieningen voor kredieten aan klanten die door de economische crisis in zwaar weer zijn geraakt. Daarvoor moest 356 miljoen euro opzij worden gezet. Dat is 70 procent minder dan in de eerste helft van 2014 en ruim onder het langjarig gemiddelde.

Het herstel leidt nog niet tot een hogere vraag naar kredieten bij ondernemers. De kredietportefeuille groeide per saldo met ruim 1 procent tot 434,4 miljard euro. Die toename kwam echter geheel voor rekening van het buitenland, en was ook nog voornamelijk toe te schrijven aan de waardedaling van de euro.

De bank constateert dan ook dat de schade van de crisis nog niet volledig is gerepareerd. Vooral het aantal faillissementen en de aanhoudend hoge werkloosheid zijn punten van zorg. Wel wordt het herstel, dat vorig jaar nog vooral te danken was aan de export, inmiddels breder gedragen.

Bestuursvoorzitter Wiebe Draijer zei in een toelichting dat een verdere verbetering van het resultaat noodzakelijk is. ,,Gezien de intensieve concurrentie en toegenomen kapitaaleisen, blijft het verder reduceren van kosten en verbeteren van de opbrengsten onverminderd essentieel''. aldus de topman.

Rabobank werkt nog aan nieuwe toekomstplannen. Dat proces zal eind dit jaar zijn afgerond, zei Draijer.

Bron: Z24/ANP

Dit artikel is oorspronkelijk verschenen op z24.nl