Annemarie Jorritsma heeft als Eerste Kamerlid namens de VVD, voormalig burgemeester van Almere en vice-premier in Paars II een cv waar je u tegen zegt.

Sinds eind 2015 is Jorritsma ook kwartiermaker voor de Topvrouwen.nl, een stichting die de zichtbaarheid van vrouwen in het bedrijfsleven wil vergroten om zo het aantal vrouwen in de top te vergroten.

Business Insider spreekt met Jorritsma over waar het probleem precies ligt, en hoe ver we moeten gaan om de diversiteit in bedrijven te vergroten.


Waar ligt het volgens u aan, dat er zo weinig vrouwen in de top van het bedrijfsleven zitten?

“Er zijn een heleboel redenen te noemen waarom het nog steeds niet gelijk is in de westerse wereld. In Nederland hebben we ook nog een extra complicatie, namelijk dat wij natuurlijk deeltijdland nummer 1 zijn, vooral onder vrouwen. En we weten allemaal dat als je parttime werkt, je geen briljante carrière zult hebben.”

En verder?

“We hebben het vaak over het glazen plafond, maar volgens mij zit er gewoon een hele dikke laag mannen in de top. Dat zorgt ervoor dat er bij de opvolging vooral wordt gekeken in de mannelijke sfeer. Ik generaliseer hier natuurlijk – in veel bedrijven, in de grote beursgenoteerde bedrijven is er wel discussie. Die zoeken en kijken wel op een andere manier. Het is een hele beperkte groep, maar er is wel progressie.”

“Daarnaast is er ook nog iets onder de vrouwen, en dat is een hele lastige. Mannen solliciteren vaak al op een baan als hun cv er voor 60 procent aan voldoet. Mannen hebben de ambitie voor hun volgende job, vrouwen voor hun huidige job. Dat zorgt ervoor dat je ook op een andere manier naar de cv van een vrouw moet kijken, want als je dat niet doet kom je altijd uit bij een man.”

Wat u zegt komt wel overeen met wat Marianne Thieme zegt. Namelijk dat er een top is die wordt gedomineerd door een mannencultuur, waarin weinig ruimte is voor vrouwen.

“Dat ben ik ook niet met haar oneens. En wat zij ziet in de politiek, zie je ook in het bedrijfsleven. Daarom ben ik ook zo fel tegen de gekozen burgemeester, omdat je dan reclame moet gaan maken voor jezelf. Die wens is onder vrouwen veel minder ontwikkeld. Een vrouw die dat wel doet, wordt meteen weer gezien als een masculiene vrouw.”

Kan dit probleem volgens u worden opgelost met een quotum? Niet echt populair bij de VVD, maar D66 – ook een liberale partij – is bijvoorbeeld al minder huiverig.

“Ikzelf ben van mening dat een quotum niet dè oplossing is, hoewel ik steeds vaker denk dat we er uiteindelijk wel aan moeten. Ik zie het dan als een noodzakelijk kwaad. De belangrijkste uitdaging is om de positie van vrouwen te bevorderen, zodat we dit zonder hulp van een quotum kunnen bereiken. Maar als het op dit tempo doorgaat, is het niet erg zeker dat dat lukt.”

“Het gaat alleen niet werken als we alleen iets in de top veranderen. Ook in het middenmanagement moet er iets veranderen. Dat kan bijvoorbeeld met targets voor diversiteit. Wordt het doel niet gehaald, dan krijg je je bonus niet. Door de hele organisatie heen moet ervoor worden gezorgd dat de diversiteit in orde is, zodat de pijplijn naar de top ook divers gevuld wordt.”

Veel partijen noemen ook een langer vaderschapsverlof als oplossing om de verhoudingen gelijk te trekken. Doordat vrouwen nu langer thuis kunnen blijven dan mannen, is het voor hen aantrekkelijker om daarna ook parttime te gaan werken, beargumenteren ze.

“Ik ben van mening dat vaderschapsverlof hier weinig mee te maken heeft.”

We hebben het nu vooral over de positie van vrouwen, maar het salaris van vrouwen is vaak ook lager dan dat van mannen.

“Dat wordt voor ongeveer 80 procent veroorzaakt door het hoge parttimegehalte. Dat andere deel komt doordat vrouwen minder waarde hechten aan primaire arbeidsvoorwaarden. We moeten dus vooral zorgen dat er meer meisjes fulltime gaan werken.”

LEES OOK: 10 manieren om meer vrouwen in de politiek te krijgen, volgens de vrouwelijke politici zelf