Het is een lastige zaak binnen de PvdA: de positie van William Moorlag. Het Kamerlid ligt onder vuur omdat hij in zijn vorige functie als directeur van de sociale werkplaats met ‘schijnconstructies’ heeft gewerkt.

Het partijbestuur wil dat Moorlag zijn Kamerzetel opgeeft, maar daar legt Moorlag zich niet bij neer.

Mogelijk komt vandaag de PvdA-fractie bijeen om de druk op Moorlag verder op te voeren.

De politicus weigert alleen vooralsnog om op te stappen. Het probleem is alleen, de fractie kan hem niet dwingen. Leden van de Tweede Kamer zijn namelijk op persoonlijke titel gekozen.

Mocht het fout lopen, dan dreigt er een scheuring van de PvdA-fractie. Deze telt op dit moment nog negen leden.

Sinds de media vorige week over de rechtelijke uitspraak berichtte, zit de partij met de crisis. Moorlag was eerder directeur van de sociale werkplaats Alescon in Assen. Die richtte enkele jaren voor zijn komst een eigen uitzendbureau op en bracht daar de werknemers onder. Zo hoefden de mensen niet in vaste dienst te worden genomen en kwam de werkplaats onder cao-afspraken uit. Een rechter heeft deze constructie afgekeurd.

Pijnlijke kwestie

De kwestie ligt gevoelig omdat juist de PvdA zich steevast uitspreekt tegen schijnconstructies. Wat de zaak nog lastiger maakt, is dat de constructie destijds een breed politiek en maatschappelijk draagvlak had. De vakbonden, gemeenten en ook de PvdA-fractie hoopten in 2011 nog dat meer arbeidsgehandicapten een werkplek konden krijgen.

In die tijd bezuinigde het kabinet fors op sociale werkplaatsen. Pas in 2015 kwam er discussie.

De zaak is lastig voor PvdA-leider Asscher. Hij liet eerder nog weten dat Moorlag kon aanblijven. Hij zou als directeur geen kwade intenties hebben gehad en alleen zoveel mogelijk mensen aan het werk hebben willen houden. Dat standpunt werd al snel onhoudbaar, dankzij boze mails van leden en de jongerenafdeling die een ledenraad eiste.

Vrijdag heeft het partijbestuur, onder leiding van voorzitter Nelleke Vedelaar, binnenskamers bij Moorlag aangedrongen dat hij beter de eer aan zichzelf kan houden, zo bevestigen bronnen tegenover Trouw. Afgelopen weekend werd er volgens de krant druk overleg gevoerd tussen Moorlag, de fractie en het partijbestuur.

Onafhankelijk onderzoek

Zaterdag schreef Moorlag in een verklaring dat hij verantwoording wil afleggen "onder meer in de ledenraad van de PvdA''. Maar "daaraan onlosmakelijk gekoppeld'' wil hij dat er een onafhankelijk onderzoek wordt gedaan naar zijn functioneren als directeur van de sociale werkplaats Alescon en als (kandidaat)-Tweede Kamerlid.

Een commissie moet beoordelen of Moorlag over de schreef is gegaan.

"Zolang geen zorgvuldig onderzoek heeft plaatsgevonden en daardoor niet transparant en deugdelijk verantwoording kan worden afgelegd, zal ik geen gehoor geven aan de oproep van het partijbestuur en deze positie in de fractie innemen'', aldus het Kamerlid.

LEES OOK: 100.000 inwoners erbij in 2017, voornamelijk door migratie