Daartoe moet volgens Tweede Kamerlid Mei Li Vos van de partij de
Mededingingswet worden aangepast.

In haar ogen worden de zelfstandige ondernemers nu te veel tegen elkaar
uitgespeeld door opdrachtgevers om te concurreren op loon.

De nummer 38 op de kandidatenlijst van de PvdA voor de verkiezingen op 9 juni
stelde woensdag dat veel zzp’ers hetzelfde werk doen als mensen in
loondienst.

Vos vindt het oneerlijk dat de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) geen
prijsafspraken tussen eenpitters toestaat, terwijl in de sector waar ze
werken wel over de lonen van werknemers cao-afspraken gemaakt mogen worden.

Lees ook:

Zzp’er vindt dat hij te weinig verdient

Zzp’ers krijgen niet altijd uitkering bij gemeente

Dit artikel is oorspronkelijk verschenen op z24.nl