• Twee derde van de PvdA-leden hebben op het partijcongres in Nieuwegein tegen een gezamenlijke kieslijst met GroenLinks gestemd.
  • Wel wil een ruime meerderheid van de leden een “gezamenlijk strijdplan” opstellen met andere linkse partijen.
  • Veel leden hechten sterk aan de eigen identiteit van de PvdA als linkse middenpartij. Ook het partijbestuur en de Tweede Kamerfractie vinden dat de partij haar eigen koers moet blijven bepalen.

De leden van de PvdA zijn in ruime meerderheid voor een “gezamenlijk strijdplan” met de andere linkse partijen. Op het partijcongres in Nieuwegein stemde 88 procent van de aanwezigen in met een voorstel van die strekking.

Een deel van de leden zou graag nog een stapje verder gaan. Maar het radicalere voorstel om samen met GroenLinks met één programma en één kieslijst de Tweede Kamerverkiezingen van volgend jaar in te gaan, haalde het niet. Twee derde stemde tegen.

Wat politiek leider Lodewijk Asscher betreft is zo’n nauwe samenwerking ook niet nodig. In zijn toespraak, waarin hij zich kandidaat stelde om opnieuw lijsttrekker te zijn, voorspelde hij dat de sociaaldemocraten volgend jaar meer zullen doen dan alleen opkrabbelen van de historische nederlaag van 2017. “Wij gaan winnen.”

De campagne kan Asscher niet snel genoeg beginnen. Het kabinet schuift volgens hem te veel belangrijke besluiten voor zich uit. “Ga aan de slag of ga uit de weg”, zei hij.”Als alles toch wordt uitgesteld tot na de verkiezingen, schrijf die verkiezingen dan nu maar uit.”

Voorstanders van verregaande samenwerking, of zelfs een fusie, denken dat zo'n verenigd links de grootste partij kan worden en daarmee het voortouw kan krijgen in de kabinetsformatie. Zij wijzen er ook op dat de standpunten van PvdA en GroenLinks helemaal niet zo ver uit elkaar liggen.

Maar veel leden hechten nog altijd sterk aan de eigen identiteit van de PvdA als linkse middenpartij. Ook het partijbestuur en de Tweede Kamerfractie vinden dat de partij haar eigen koers moet blijven bepalen.

Volgens Tweede Kamerlid Lilianne Ploumen is linkse samenwerking in de Tweede Kamer al dagelijkse praktijk. Zij wees erop dat de PvdA samen met GroenLinks en de SP moties indient en rond Prinsjesdag jaarlijks een tegenbegroting maakt. "We maken het dit kabinet steeds zuurder en zuurder", verzekerde zij.

Ook het partijbestuur is echt voor samenwerking, benadrukte voorzitter Nelleke Vedelaar. Maar het vraagt ruimte aan de leden om daar zelf invulling aan te geven. Om de nauwe banden te onderstrepen verwelkomde zij voorzitter Katinka Eikelenboom van GroenLinks, die aanwezig was bij het PvdA-congres.

De linkse partijen kondigden eerder deze week al aan dat zij samen een vuist willen maken tegen de belastingverlaging die het kabinet grote bedrijven in het vooruitzicht heeft gesteld. Zij dreigen collectief tegen het Belastingplan 2021 te stemmen als dat plan doorgaat.