Verzekeraars van auto’s hebben de premies voor de aansprakelijkheidsverzekering (WA) dit jaar flink verhoogd.

Volgens vergelijkingssite Autoverzekering.nl zijn consumenten voor een WA-verzekering momenteel bijna 700 euro op jaarbasis kwijt. Dat is 8,9 procent meer dan in augustus 2018, een verschil van zo’n 57 euro per jaar.

Vergelijk je de eerste acht maanden van 2019 met die van 2018, dan ligt de gemiddelde WA-premie dit jaar zelfs 12,4 procent hoger.

Volgens de vergelijkingssite is de laatste jaren sprake van een aanhoudende stijging van de premies. Sinds begin 2017 is de prijs van een WA-verzekering in doorsnee met ruim 21 procent gestegen.

Topman Frederik van der Veen van Autoverzekering.nl merkt op dat WA-premies voor verzekeraars doorgaans minder opleveren dan het bedrag dat jaarlijks wordt uitgekeerd aan consumenten. Om dit gat te dichten moeten de prijzen flink omhoog. Dat zou onder meer De Nederlandsche Bank (DNB) eerder hebben betoogd. “Het lijkt erop dat verzekeraars dit gat langzaamaan proberen te dichten”, aldus Van der Veen.

Premies WA en andere autoverzekeringen

De premies van WA beperkt casco-verzekeringen en WA volledig casco-verzekeringen daalden ten opzichte van augustus 2018 juist met respectievelijk 4,5 en 6,3 procent.

Volgens Van der Veen zal die daling naar verwachting niet verder doorzetten, mede vanwege de stijging van het aantal autodiefstallen van met name relatief nieuwe auto's dit jaar. "Voor deze auto’s wordt meestal een WA volledig casco-verzekering afgesloten. We verwachten dat het toenemende aantal claims ervoor zorgt dat de premies weer omhoog gaan."

Heb je niet (meer) scherp wat de verschillen zijn tussen WA en WA beperkt of volledig casco? De WA (wettelijke aansprakelijkheidsverzekering) is verplicht voor autobezitters en dekt schades aan anderen waar jij wettelijk voor aansprakelijk bent.

Wil je ook schade aan je eigen auto verzekeren? Dan kom je uit bij beperkt casco voor schade door overmacht (brandschade, diefstal, hagelbui) of volledig casco (all risk) als je ook schade door eigen schuld en vandalisme wilt dekken.

In deze grafiek van de vergelijkingssite zie je de premieveranderingen van de verschillende soorten autoverzekering: WA, WA beperkt casco en WA volledig casco.

LEES OOK: Nieuw kenteken heeft 1 letter, 3 cijfers en 2 letters – daarvan komen er 2,7 miljoen