Tweede Kamer-leden vroegen de Franse stereconoom woensdag tijdens een hoorzitting niet alleen naar zijn opvattingen over vermogensongelijkheid. Een scala aan economische onderwerpen passeerde de revue. Piketty had over veel onderwerpen iets te zeggen.

De Franse econoom Thomas Piketty verwierf dit jaar een internationale sterstatus, nadat zijn boek ‘Kapitaal in de 21ste eeuw’, in de Verenigde Staten sterk aansloeg.

Piketty is specialist op het gebied van de historische ontwikkeling van vermogens en vermogensbelastingen. Maar dat vormde voor Tweede-Kamerleden woensdag bij een hoorzitting geen beletsel om de Fransman over allerhande onderwerpen naar zijn mening te vragen.

Piketty over de eurozone

Piketty is positief over de positie van de eurozone ten opzichte van de rest van de wereld. Volgens hem is het zo dat de schulden die de eurozone heeft aan de rest van de wereld, kleiner zijn dan andersom. De eurozone is dus niet ‘eigendom’ van de rest van de wereld.

Piketty zei dat woensdag in een hoorzitting in de Tweede Kamer. Hij zei ook dat de welvaart van mensen in de eurozone in brede zin is gegroeid. “In andere woorden: We zijn rijk, waar onze regeringen arm zijn. Maar dat is beter dan dat we allemaal arm zouden zijn.”

Piketty over de vermogenskloof tussen arm en rijk

Hij vertelde dat sommigen zijn boek Kapitaal in de 21e eeuw zien als onheilspellend omdat hij beschrijft hoe de vermogenskloof tussen rijk en arm steeds groter is geworden. Maar volgens Piketty is het niet nodig bij de pakken neer te zitten. Europa heeft een grote welvaartsgroei meegemaakt.

Piketty pleitte voor een hogere belasting op het nettovermogen van mensen. Dan kunnen de lasten op arbeid omlaag en daar hebben de meeste mensen iets aan. "Dat gaat veel verder dan 'links' of 'rechts', het is een kwestie van gezond verstand.''

Op vragen van de VVD antwoordde Piketty dat als de pensioenen worden meegeteld de welvaartskloof in Nederland waarschijnlijk iets minder klein is dan nu, maar veel zal het niet zijn. De mensen met lagere inkomens worden vaak minder oud en gebruiken dus minder van hun opgebouwde pensioen.

Piketty over investeringen in onderwijs

De Fransman pleitte ook voor meer investeringen in onderwijs. Hij noemde het triest dat de eurolanden meer geld kwijt zijn aan de rente over hun staatsschuld dan ze uitgeven aan onderwijs. In Italië bijvoorbeeld gaat zes keer zoveel geld naar de aflossing van de staatsschuld dan naar de universiteiten.

Piketty over hoge staatsschulden

Het oplossen van de staatsschulden kán via een begrotingsoverschot en verder aflossen. In het verleden werkte dat, zei Piketty, maar het duurde alleen wel een hele eeuw. Geen goed idee dus, volgens de Fransman.

Piketty over winstbelasting

Hij bepleitte dat Europa winstbelastingen voor bedrijven harmoniseert. Nauwere samenwerking is nodig omdat we nu in de rare situatie zitten dat veel mkb-bedrijven meer belasting betalen dan de grote multinationals.

Bron: ANP/Z24

Lees ook

Hoe VVD en PvdA een deal kunnen sluiten over de vermogensbelasting

Dit artikel is oorspronkelijk verschenen op z24.nl