Ondernemers hebben steeds vaker last van een personeelstekort.

Een kwart van de ondernemers wordt belemmerd door een tekort aan arbeidskrachten, blijkt uit onderzoek van onder meer het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en de Kamer van Koophandel naar niet-financiële bedrijven. In de bouw gold dat zelfs voor bijna 40 procent van de ondernemers.

De arbeidsmarkt werd de afgelopen jaren steeds krapper. Begin 2016 gaf nog maar 4,6 procent van de bedrijven aan een tekort aan personeel te hebben, maar dat percentage is de afgelopen jaren hard opgelopen tot ruim 25 procent in het derde kwartaal van dit jaar.

De grootste tekorten zijn te zien in de bouw, de zakelijke dienstverlening en de vervoer- en opslagsector. In al die sectoren heeft meer dan 30 procent van de ondernemers een personeelstekort. Maar ook in de informatie- en communicatiesector, de horeca en industrie zijn ondernemers hard op zoek naar nieuwe mensen.

Het ondernemersvertrouwen nam ondanks het arbeidstekort verder toe tot een stand van 15,0. Dat is 0,8 punt hoger dan een kwartaal eerder. Sinds 2014 is de stemming onder ondernemers onafgebroken positief.

Eerder deze week meldde het CBS al dat het aantal openstaande vacatures is opgelopen tot een recordniveau van 251.000. Alleen in de financiële dienstverlening was er in het tweede kwartaal sprake van een kleine afname. In het nieuwe onderzoek is de financiële sector buiten beschouwing gelaten.