• Pensioenfonds ABP, de grootste van z’n soort in Nederland, stopt met beleggen in de fossiele industrie wegens zorgen over het klimaat.
  • Het ambtenarenfonds geeft aan de resterende ruim 15 miljard euro die het in deze sector belegd heeft stapsgewijs te verkopen.
  • ABP verwacht dat het besluit op de lange termijn geen negatief effect zal hebben voor het rendement van zijn pensioenbeleggingen.

Pensioenfonds ABP stopt met beleggen in producenten van fossiele brandstoffen, zoals olie- en gasconcerns.

Het grootste pensioenfonds van Nederland, met een vermogen van 528 miljard euro, doet dit naar aanleiding van diverse verontrustende klimaatrapporten die recent zijn verschenen. Zo toonde het klimaatpanel van de Verenigde Naties (VN) eerder dit jaar dat mensen wereldwijd nu al de fysieke gevolgen van klimaatverandering ondervinden. Zonder steviger ingrijpen zou de opwarming van de aarde op een onacceptabel niveau uitkomen.

ABP geeft aan de beleggingen die het nog heeft in de olie- en gassector en de kolenbranche stapsgewijs te verkopen. Het merendeel hiervan zal naar verwachting in het eerste kwartaal van 2023 verkocht zijn. Het gaat om een belegd vermogen van in totaal ruim 15 miljard euro. Dat is bijna 3 procent van het totaal belegd vermogen van het ambtenarenpensioenfonds.

Het fonds gaat ervan uit dat dit besluit op de lange termijn geen negatief effect zal hebben voor het rendement van zijn pensioenbeleggingen.

ABP wil verduurzaming aansporen

ABP-bestuursvoorzitter Corien Wortmann zegt dat veel deelnemers van ABP en aangesloten werkgevers hebben aangegeven dat zij het belangrijk vinden dat het fonds ook een bijdrage levert om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graad.

Tot nu toe probeerde ABP in gesprek te gaan met bijvoorbeeld de oliebedrijven waarin het investeert. Dan hoopte het fonds zijn invloed als aandeelhouder te gebruiken om de bedrijven aan te zetten tot vergroening. Maar ten aanzien van de producenten van fossiele brandstoffen ziet het fonds bij nader inzien “onvoldoende kans” om op deze manier een forse versnelling van de energietransitie te bewerkstelligen.

“We zullen onze inspanningen voor de energietransitie nu gaan richten op grootgebruikers van fossiele energie zoals elektriciteitsbedrijven, de auto-industrie en de luchtvaart”, zegt Wortmann. ABP wil deze bedrijven die fossiele brandstoffen gebruiken, blijven aansporen om meer te verduurzamen. Voor deze beleggingen scherpt ABP volgend jaar ook zijn beleggingscriteria verder aan.

Het fonds wil ook op andere terreinen zoals behoud van natuurlijke grondstoffen, digitalisering en mensenrechten strenger worden.

Andere pensioenfondsen gingen ABP voor

ABP is niet het eerste pensioenfonds dat afstand neemt van de fossiele industrie. Begin september maakte pensioenfonds Horeca & Catering bekend niet langer in fossiele energie te willen beleggen.

“We zijn ons steeds nadrukkelijker gaan realiseren dat onze beleggingen in fossiele bedrijven niet passen binnen ons beleid en het écht aanpakken van klimaatverandering in de weg staan”, zei directeur Paul Braams daarover destijds. “Dan blijft er nog één optie over: terugtrekking van onze beleggingen uit de fossiele sector.”

Een dag na de aankondiging van het pensioenfonds rapporteerde de NOS dat pensioenfonds PME, waar onder andere werknemers van ASML en NXP zijn ondergebracht, als eerste grote pensioenfonds alle fossiele beleggingen heeft verkocht.

Ook voor PME waren ethische overwegingen de doorslaggevende factor. “Het afgelopen jaar concludeerden we: het gaat gewoon niet hard genoeg”, zei Eric Uijen, de voorzitter van het uitvoerend bestuur van PME, over de verkoop destijds in het NOS Radio 1 Journaal. “De energietransitie moet sneller en we wilden echt een impuls geven.”

Meer over duurzame energie? Lees ook deze stukken eens: