Het wil maar niet lukken om de inflatie te beteugelen. In april lagen de consumentenprijzen maar liefst 8,6 procent hoger dan een jaar eerder. Als dit niveau zo hoog blijft, betekent dat dat de waarde van je spaargeld na zeven jaar is gehalveerd. Behalve dat je met elke euro minder kunt kopen, holt inflatie ook de koopkracht van de opgebouwde pensioenen uit. Vijf vragen over de impact van een hoge inflatie op je toekomstig pensioen.

1. Wat kun je nu doen?

Je kunt het verlies aan koopkracht ondervangen door extra premie in te leggen in je pensioenregeling, mits die ruimte er is. Hiermee sla je twee vliegen in één klap: je vermogen rendeert meer dan wanneer het op een vrijwel renteloze spaarrekening staat te verpieteren en je bouwt extra vermogen op voor later.

Heb je meer dan 50.650 euro eigen vermogen, dan omzeil je bovendien belasting in box 3. Want, in tegenstelling tot spaargeld of beleggingen op een privérekening, hoef je tijdens de opbouwfase geen belasting te betalen over de inleg in je pensioenregeling.

“Dat klinkt aanlokkelijk, maar of dat ook verstandig is, hangt af van jouw persoonlijke situatie”, zegt Herialt Mens, verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Aegon Cappital. 

2. Is er reden voor Aegon Cappital om het beleggingsbeleid aan te passen?

“Ondanks de heftige bewegingen op de financiële markten zien wij nu nog geen reden om ons beleid te herzien”, zegt Herialt Mens.

“Het beleid is namelijk ingericht op het steeds meer veilig stellen van de pensioenuitkeringen als het pensioen dichterbij komt en niet op het veilig stellen van het vermogen. De koopkracht van onze deelnemers is goed. Ondanks de koersdalingen krijgen ze evenveel of zelfs meer pensioen dan aan het begin van dit jaar. 

We doen wel wat aanpassingen, maar dat gaat stapsgewijs. Wij geloven in evolutie, in plaats van revolutie. We blijven standvastig en gaan niet mee met modegrillen.”

3. Hoe zorgt Aegon Cappital ervoor dat het opgebouwde pensioenvermogen waardevast blijft?

Mens: “De oplopende rente en lagere aandelen- en obligatiekoersen zijn natuurlijk zuur. There is no place to hide. Maar de pensioenuitkeringen waar Aegon Cappital op koerst zijn aardig op peil gebleven.

Ten eerste zijn wij in grondstoffen blijven beleggen, terwijl veel pensioenfondsen daar de laatste jaren juist uit zijn gestapt. Typisch een modegril. Wij beschouwen grondstoffen namelijk als een goed instrument om risico’s te spreiden en vooral als bescherming tegen onverwachte crisissituaties. Daar plukken we nu de vruchten van.

Ten tweede hebben we jarenlang beschermingsconstructies ingebouwd, die de pensioenvermogens bescherming boden tegen de dalende rente. Hierbij sturen we aan op stabiliteit van de uitkeringen en blijven we ver van speculaties op rentestijgingen of -dalingen. Wel hebben we vorig jaar deze beschermingsconstructie wat teruggebracht, vooral omdat we vanuit optimalisaties deze ruimte zagen én om hiermee eventuele toekomstige inflatie beter op te kunnen vangen. We zijn daarmee dus goed gepositioneerd voor een hogere rente. Achteraf zijn we precies op tijd geweest, als dit het omslagpunt zou zijn. Die combinatie heeft voor onze deelnemers tot dusver goed uitgepakt.”

4. Blijft de inflatie waarschijnlijk zo hoog of hebben we het ergste inmiddels achter de rug?

“Het is natuurlijk koffiedik kijken”, stelt Mens. “De oorzaken van deze hoge inflatie zijn niet zo structureel. Vorig jaar ontstonden haperingen in de aanvoerroutes, terwijl de economie na de coronalockdowns op gang kwam. Die combinatie van veel vraag en weinig aanbod dreef de prijzen op. Daar kwamen eind februari de oorlog in Oekraïne en de sancties tegen Rusland bovenop. 

Het grootste risico ligt in de tijd die nodig is om ons minder afhankelijk te maken van energie en graan uit het Oosten. Als die tijd te lang duurt, kan dit leiden tot een loon-prijsspiraal en zullen de Europese en Amerikaanse banken ingrijpen met het terugbrengen van stimulerende maatregelen en renteverhogingen. De eerste stappen zijn hierbij al gezet.

Of de inflatie weer kan afnemen hangt af van de vraag hoe snel de aanvoerroutes zijn hersteld en hoe het verder gaat met de sancties.”

5. Als we dan naar pensioen kijken, zijn er dan zaken die je zelf kunt doen?

“Iedereen die bij ons pensioen opbouwt attenderen we op het feit hoe belangrijk het is om de profielwijzer in te vullen” zegt Mens. “Hoeveel pensioen je opbouwt, hangt immers grotendeels af van je beleggingsprofiel. Dit profiel geeft de verhouding weer van het risico dat je met je beleggingen loopt en het rendement dat je kan verwachten. Een defensiever profiel betekent dat je minder risico loopt, maar ook zicht hebt op een lager rendement.”

“Je ziet weleens dat mensen in paniek raken als de beurzen omlaag gaan en daarom minder risico willen nemen en dus defensiever willen beleggen. Maar dat is vaak helemaal niet nodig. Onze beleggingen hebben een Life Cycle-constructie. Dat betekent dat we voor iedereen de risico’s automatisch afbouwen naarmate de pensioendatum dichterbij komt.”  

Dit is een artikel in de serie Toekomstgericht werkgeverschap van Aegon Cappital. Aegon Cappital is de premiepensioeninstelling (PPI) van Aegon. Vooruitdenken, dat is waar we blij van worden. Samen met adviseurs, werkgevers en werknemers. Zodat werknemers nú slimme keuzes maken voor later.

Is jouw pensioen akkoord? | 20 april, 16.00 uur

Op donderdagmiddag 20 april organiseert Business Insider samen met Aegon hét online pensioenevent. Voor werkgevers en werknemers. Stel je vragen over pensioen en de naderende Wet Toekomst Pensioenen (Wtp) – de grootste pensioenhervorming ooit – aan experts vanuit de overheid en pensioenwereld. Lees meer over dit event en meld je direct aan!