In een volgend kabinet moet een minister van Krimp komen. Deze bewindspersoon kan de problemen aanpakken die het gevolg zijn van de leegloop van het platteland.

Dat zei D66-leider Alexander Pechtold zondag op Omroep Gelderland.

De ‘krimpminister’ zou Haagse dossiers die belangrijk zijn voor het platteland op elkaar af kunnen stemmen. Pechtold denkt dan onder meer aan onderwijs, landbouw en bereikbaarheid. In de krimpgebieden daalt het aantal inwoners en verdwijnen voorzieningen als scholen en winkels.

Volgens Pechtold valt de minister van Krimp te vergelijken met de minister voor Grote Stedenbeleid die de leefbaarheid van achterstandswijken in de grote steden moest vergroten.

Krimpregio’s helpen

Het kabinet heeft al maatregelen genomen om krimpregio’s te helpen. Zo kunnen scholen in krimpgebieden die steeds minder kinderen overhouden, makkelijker gaan samenwerken met andere scholen, om zo het hoofd boven water te houden.

Staatssecretaris Dekker vereenvoudigde vorig jaar de regels voor een zogeheten ‘samenwerkingsschool’. Hij wees er destijds op dat het aantal nieuwe leerlingen in sommige krimpregio’s met een derde terugloopt waardoor goed en bereikbaar onderwijs voor ieder kind moeilijker wordt.

Verder houden kleine scholen die fuseren nog 6 jaar een speciale toeslag voor kleine scholen waardoor ze niet financieel gestraft worden voor hun samenwerking. Ook wordt het makkelijker om een school te verplaatsen of van identiteit te doen veranderen.

Lees ook op Business Insider

Zorg in krimpregio’s op peil houden

Minister Schippers van Volksgezondheid neemt extra maatregelen om de zorg in krimpregio’s zoals Groningen, Friesland, Zeeland en Limburg op peil te houden. Zo wil de bewindsvrouw het onder meer aantrekkelijker maken voor huisartsen om zich hier te vestigen.

Een van haar plannen is om sneller geld vrij te maken maken voor spoedeisende hulp of acute verloskunde in krimpregio’s. Het RIVM gaat jaarlijks voor het ministerie in kaart brengen hoe het staat met de spoedeisende eerste hulp in het land.

Dit artikel is oorspronkelijk verschenen op z24.nl