De ontslagvergoeding op basis van de kantonrechtersformule maakt per 1 juli plaats voor de lagere transitievergoeding. Maar dat betekent niet dat mensen ontslaan in alle gevallen goedkoper wordt, of dat het voor werkgevers echt goedkoper uitpakt.

Het ontslagrecht is in korte tijd ingrijpend veranderd. Tot nu toe niet zozeer voor de werkgever, maar vooral ten gunste van de Belastingdienst.

Eind 2012 werd de eerste aanval ingezet op de soms bijzonder royale ontslagvergoedingen. Sinds 15 november kunnen ontslagen werknemers hun ontslagvergoeding niet langer op een goudenhanddrukrekening of in een stamrecht-bv parkeren, maar betalen zij ineens inkomstenbelasting over het hele bedrag. Daardoor verdwijnt al gauw de helft van de vergoeding in de zakken van de fiscus.

Minder maandsalarissen mee

Hoewel het belastingvoordeel (de stamrechtconstructie) verdween, wordt een ontslagvergoeding nog altijd vastgesteld op basis van de kantonrechtersformule.

Die houdt in dat de ontslagen werknemer in principe een maandsalaris meekrijgt per gewerkt dienstjaar. Voor elk dienstjaar boven de 45 is dat anderhalf maandsalaris en voor elk dienstjaar onder de 35 een half maandsalaris.

Wachten met ontslag?

Maar vanaf 1 juli moeten ook werkgevers gaan profiteren van de hervorming van het ontslagrecht. Dan namelijk bedraagt de nieuwe transitievergoeding nog maar een derde maandsalaris per dienstjaar voor de eerste tien dienstjaren en een half maandsalaris voor elk extra dienstjaar.

Bovendien is ontslagvergoeding gemaximeerd op 75.000 euro, of één jaarsalaris voor mensen die meer dan 75.000 euro per jaar verdienen. Betekent dit dat je als werkgever maar beter nog een paar maanden kunt wachten als je van plan bent medewerkers te ontslaan?

Lees ook op Business Insider

Dat is de vraag. Want soms wordt ontslaan helemaal niet goedkoper maar juist duurder, en wel om de volgende redenen.

– Als het ontslag via het UWV verloopt, krijgt de werknemer nu niet automatisch een ontslagvergoeding. Maar vanaf deze zomer krijgt de ontslagen werknemer ook dan een vergoeding, tenzij de werkgever die echt niet kan betalen.

– Verder hebben ontslagen werknemers in de toekomst meer mogelijkheden om hun ontslag aan te vechten. Bij ontslag via het UWV kan de ontslagen werknemer nu niet in beroep gaan. Hij kan hooguit bij de kantonrechter een ontslagvergoeding eisen, maar dat gebeurt meestal niet. Volgens het nieuwe ontslagrecht kan hij altijd naar de kantonrechter gaan als hij het niet met de beslissing van het UWV eens is. En als ook dat geen succes heeft zelfs naar het gerechtshof en de Hoge Raad. Dat betekent voor beide partijen langer onzekerheid.

– Volgens de nieuwe regels is het minder makkelijk om iemand te ontslaan om andere dan bedrijfseconomische redenen. Een werkgever die van een werknemer af wil, moet een dossier opbouwen. Nu is dat ook wel het geval, maar vanaf 1 juli zijn de wettelijke criteria daarvoor dwingender en nauwer omschreven. De kantonrechter zal minder snel een ontslagvergunning mogen verlenen.

– De laatste twee punten kunnen ertoe leiden dat een ontslagprocedure langer kan duren of dat een ontslagvergunning helemaal niet wordt verleend. Om dit te voorkomen kun je als werkgever eieren voor je geld kiezen en met je werknemer(s) een deal sluiten door een zogenaamde vaststellingsovereenkomst overeen te komen. Beide partijen gaan dan zonder UWV of kantonrechter, maar met wederzijds goedvinden, uit elkaar. Nadeel: zo’n deal kost je als werkgever wel geld. En dan zal de ontslagen werknemer wellicht teruggrijpen op de aloude kantonrechtersformule.

Kortom, werkgevers die denken dat ze vanaf deze zomer altijd makkelijker en goedkoper van hun medewerkers af komen, vergissen zich. In gevallen waarbij ontslag overduidelijk noodzakelijk is, namelijk wegens bedrijfseconomische redenen, zal een ontslagronde goedkoper uitpakken.

Maar bij ontslag wegens verstoorde verhoudingen, niet functioneren of andere persoonlijke redenen, zul je als werkgever met een goed onderbouwd verhaal moeten komen, en met een dik dossier. Of flink moeten betalen.

Paul van der Kwast is financieel planner en journalist. Voor Z24 schrijft hij tweewekelijks een column over personal finance.

Download een gratis v9orbeeld arbeidsovereenkomst op Z24Tools

Dit artikel is oorspronkelijk verschenen op z24.nl