Een incassobureau is niet hetzelfde als een gerechtsdeurwaarderskantoor en mag zelf geen beslag leggen ook al suggereert hij van wel, stelt Z24-expert Thomas van Vugt.

Een incassobureau kan je eigenlijk alleen maar aanmaningen sturen en proberen
om een betalingsregeling te treffen. Als je er met het bureau niet uitkomt,
dan zal er een gerechtsdeurwaarder of een advocaat ingeschakeld moeten
worden.

Een gerechtsdeurwaarder mag namelijk als enige dagvaardingen uitreiken
(‘betekenen’). En dat is noodzakelijk, want zonder zo’n betekening door een
gerechtsdeurwaarder kan de procedure bij de rechtbank niet beginnen.

Hetzelfde geldt voor het vonnis dat wordt gewezen na afloop van de procedure.
Dat mag alleen door een gerechtsdeurwaarder worden betekend en ten uitvoer
worden gelegd (‘geëxecuteerd’) indien de veroordeelde partij niet vrijwillig
voldoet aan het vonnis.

Advocaat
Omdat je bij vorderingen tot 5.000 euro (per 1 juli 2011 25.000 euro) niet
verplicht bent om een advocaat in te schakelen, komt het overigens
regelmatig voor dat de gerechtsdeurwaarder de dagvaarding die hij betekent,
zelf heeft opgesteld.

Gerechtsdeurwaarders zijn aangesloten bij de Koninklijke Beroepsorganisatie
van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) en onderworpen aan allerlei wet- en
regelgeving. Zo is er de Gerechtsdeurwaarderswet, waarin onder meer het
tuchtrecht is geregeld.

Het is dus mogelijk om een klacht in te dienen tegen een gerechtsdeurwaarder.
De incassobureaus hebben geen eigen beroepsorganisatie en zijn dus ook niet
onderworpen aan beroeps- of gedragsregels. Van de vele honderden
incassobureaus in Nederland zijn er overigens zo’n 30 aangesloten bij de
Nederlandse Vereniging van Incasso-Ondernemingen (NVIO). Deze vereniging
hanteert een keurmerk.

Lees ook op Business Insider

Een incassobureau kan dus geen beslag leggen. Maar ook een gerechtsdeurwaarder
kan niet zomaar beslag leggen. Daar heb je namelijk eerst toestemming
(‘verlof’) voor nodig van de rechter. Daarvoor moet een verzoekschrift
ingediend worden, en dat kan alleen een advocaat doen. In dat verzoekschrift
moet onder meer uitgelegd worden wie de partijen zijn, wat er speelt en hoe
hoog de vordering is. Pas als het verzoek van de advocaat is toegestaan, kan
de gerechtsdeurwaarder het beslag leggen.

Ondanks de beperkte mogelijkheden van een incassobureau is het natuurlijk wel
zaak in actie te komen als je een brief ontvangt. Als je het niet eens bent
met de factuur, is het zaak dat spoedig duidelijk te maken (‘de vordering
betwisten’). Dat moet natuurlijk schriftelijk en goed gemotiveerd gebeuren.
Mocht het tot een procedure komen, dan is de opsteller van de dagvaarding
wettelijk verplicht om ook het verweer tegen de vordering in dat stuk op te
nemen.

Thomas van Vugt is advocaat bij AMS Advocaten waar hij zich onder meer bezig houdt met ondernemingsrecht en huurrecht.

 

Dit artikel is oorspronkelijk verschenen op z24.nl