Het komt regelmatig voor: rekeningen die waren vergeten en pas na een of twee jaar alsnog worden verstuurd aan de klant. Maar het laten liggen van rekeningen is gevaarlijk. Als het te laat is hoeft de rekening niet meer te worden betaald, ook al mankeert er niets aan hetgeen is geleverd. Wanneer hoeft zo’n oude rekening niet meer te worden betaald? 

 Verjaring: na twee, vijf of twintig jaar

Als een ondernemer lang wacht met het innen van zijn factuur, bestaat de kans dat die verjaart. Verjaring betekent dat de rechter geen veroordeling tot betaling meer kan uitspreken. Je kunt dan dus geen betaling meer afdwingen.

De wet kent twee verjaringstermijnen. De algemene verjaringstermijn is twintig jaar. Zo verjaart een claim die je op grond van een vonnis hebt na twintig jaar. Maar een factuur verjaart vijf jaar nadat de betalingstermijn is verstreken. Meestal is dat dertig dagen.

Maar let op, vorderingen op consumenten die een product hebben gekocht verjaren na twee jaar. Het gaat dan namelijk om een consumentenkoop, en daarvoor gelden aparte regels. Een consumentenkoop is koopovereenkomst tussen een professionele verkoper en een particuliere koper, de consument. De verjaringstermijn bij diensten en reizen is wel vijf jaar.

Voorkom verjaring door stuiting

Het is mogelijk om te voorkomen dat een vordering verjaart. Er moet dan worden ‘gestuit’. Daardoor begint de verjaringstermijn opnieuw te lopen. Stuiten kun je doen door een brief te sturen aan waarin je duidelijk aangeeft dat je nog steeds nog steeds aanspraak maakt op betaling. Verstuur zo’n belangrijke brief aangetekend, want als de debiteur ontkent dat hij de brief heeft ontvangen moet je de ontvangst bewijzen.

Verjaarde claim mag worden verrekend

Als je niet op tijd een stuitingsbrief hebt verzonden, en er dus sprake is van verjaring, kun je in sommige gevallen toch nog zorgen dat je rekening betaald wordt. De bevoegdheid tot verrekening eindigt namelijk niet door verjaring. Dat betekent dat als je zelf ook iets verschuldigd bent aan de debiteur, je dat mag verrekenen, ook al is je eigen factuur verjaard.

Geen verjaring, toch rechtsverwerking

Soms komt het ook voor dat een rechter vindt dat een trage schuldeiser zijn rekening niet meer mag innen, ondanks dat er nog geen sprake is van verjaring. Bijvoorbeeld als de debiteur er door bepaalde uitspraken of handelingen op mocht vertrouwen dat de factuur niet meer zou worden geïnd. Er is dan sprake van rechtsverwerking.

Let op, het enkele stilzitten van een schuldeiser is niet voldoende om rechtsverwerking aan te nemen. Er moet sprake zijn van bijzondere bijkomende omstandigheden waardoor de crediteur er van uit mocht gaan dat hij de factuur niet meer hoefde te betalen.

Marieke de Kock is advocaat bij AMS Advocaten waar zij zich onder meer bezig houdt met ondernemingsrecht en huurrecht.

Dit artikel is oorspronkelijk verschenen op z24.nl