Het Openbaar Ministerie (OM) gaat in gesprek met advocatenkantoor De Brauw Blackstone Westbroek over de bevindingen bij een onderzoek bij automatiseerde Ordina. Een contract tussen het OM en Ordina zou niet helemaal zuiver zijn geregeld.

Het kantoor voerde in opdracht van de automatiseerder een onderzoek uit naar mogelijke onregelmatigheden bij contacten van het bedrijf met ambtenaren. Eén van de conclusies is dat Ordina en het OM waarschijnlijk regels hebben overtreden bij het sluiten van een contract in 2009.

Na een uitzending van Zembla in oktober over fraude bij overheidsaanbestedingen door Ordina was de Rijksrecherche onder leiding van het OM al een oriënterend onderzoek begonnen. In het tv-programma waren onder meer de gemeente Rotterdam, het ministerie van Defensie en de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) genoemd. Een woordvoerster van het OM zei dinsdag dat dit onderzoek nog steeds loopt.

Waar het contract tussen het OM en Ordina over ging en hoeveel geld ermee was gemoeid, daar doet het OM nu geen mededeling over. Tot dusverre is bij het OM niemand geschorst.

Als werkgever zegt het OM dat overheidsorganisaties een voorbeeldfunctie hebben en dat ambtenaren integer moeten zijn. ,,Als er signalen zijn dat dit niet zo is, dan dient dat onderzocht te worden en eventueel bestraft. Indien er aanknopingspunten zijn voor strafrechtelijk onderzoek zullen we dat starten.”

Ordina: acht zaken onder de loep

Ordina maakte dinsdag de bevindingen van een grootschalig intern fraudeonderzoek bekend. De acht zaken die werden onderzocht op een rij.

Bij het afsluiten van een contract met het Openbaar Ministerie zijn waarschijnlijk de regels overtreden, hoewel Ordina zelf niet van fraude wil spreken. Na een voorlopige gunning ,,lijkt een medewerker van de klant” het bedrijf verzocht te hebben om de prijsstelling van de offerte aan te passen. Dat aanpassing lijkt te zijn doorgevoerd, aldus De Brauw Blackstone Westbroek.

Lees ook op Business Insider

Bij drie zaken rondom de IND en een bij de Gemeente Rotterdam is niet vastgesteld of de contacten of informatiedeling ,,onregelmatig” was. Wel roepen een aantal situaties volgens de onderzoekers vragen op, in enkele gevallen vindt Ordina zelf dat er ongepast gedrag plaatsvond.

Bij het ICT-bedrijf van de rechterlijke organisatie ICTRO werd een zogenoemde raamovereenkomst op initiatief van de opdrachtgever verlengd. Het is volgens de onderzoekers de vraag of de deal op deze wijze nog verlengd had mogen worden.

Bij twee zaken, een bij Defensie en een bij het OM, zou geen sprake zijn van onregelmatigheden. De informatiedeling tussen Ordina en de opdrachtgever lijkt ,,regulier” van aard, aldus de onderzoekers van De Brauw Blackstone Westbroek.

Dit artikel is oorspronkelijk verschenen op z24.nl