Duitse fintechbedrijven hebben de Nederlandse spaarmarkt ontdekt. Na Raisin biedt nu ook Savedo spaarders de mogelijkheid om hun geld tegen een iets hogere rente onder te brengen bij banken elders in Europa. Anders dan bij het moederbedrijf van Raisin loop je hier geen renterisico, mocht de bank omvallen.

Spaarders zuchten onder de historisch lage spaarrente. Na aftrek van vermogensbelasting en inflatie, wordt je spaargeld elk jaar minder waard. Als die trend doorzet, valt niet uit te sluiten dat spaarders straks moeten betalen om geld op hun bankrekening te parkeren.

Aan de randen van Europa zijn er banken die graag spaargeld willen aantrekken in ruil voor een hogere rente. Enkele Duitse fintechbedrijven zien hier kansen om spaarders en banken via een platform met elkaar in contact te brengen. Na Duitsland en Oostenrijk rollen zij hun diensten nu ook uit in Nederland, waar de markt meer open is voor buitenlandse aanbieders dan bijvoorbeeld Frankrijk.

Aan het begin van deze maand lanceerde Raisin (onderdeel van de Duitse startup WeltSparen) een Engelstalig platform, dat toegankelijk is voor spaarders in heel Europa, waaronder ook Nederland. Nu komt het Duitse Savedo met een vergelijkbare dienst. Anders dan bij Raisin werkt dit bedrijf met een Nederlandstalige website en klantenservice.

Wie is Savedo?

Savedo is een fintechbedrijf dat eind 2014 is opgericht en in Duitsland en Oostenrijk inmiddels voor circa 300 miljoen euro aan deposito’s uit Zuid- en Oost-Europa heeft bemiddeld. Het bedrijf is hiermee een slag kleiner dan WeltSparen, dat ruim 850 miljoen euro spaargeld heeft ondergebracht.

Hoe werkt het?

Savedo is een soort Marktplaats voor spaardeposito's. Wie interesse heeft, maakt eenmalig een account aan, dat toegang biedt tot alle aangeboden spaardeposito's. Je hoeft dus geen verschillende bankrekeningen te openen. Om het account aan te kunnen maken, moet je je wel eenmalig laten identificeren.

Het nadeel van een spaardeposito uit een ander land, is dat je daar belasting moet betalen als je niets regelt. Wie bijvoorbeeld een deposito van een Tsjechische bank afsluit en een belastingaanslag uit Praag wil voorkomen, moet een 'woonplaatsverklaring' en een 'Verklaring van fiscaal niet-ingezetene' overleggen. De woonplaatsverklaring kun je aanvragen bij de Belastingdienst, de andere verklaring kun je zelf invullen. Beide documenten zijn gratis.

Hoeveel rente kan ik krijgen?

De hoogste rente die momenteel bij Savedo (en ook bij Raisin) is te vinden, bedraagt 2,2 procent, voor een spaardeposito van tien jaar. Dat is hoger dan de 1,8 procent die momenteel in Nederland wordt aangeboden voor spaardeposito's met een vergelijkbare looptijd. Voor een deposito van 50.000 euro scheelt dat 200 euro per jaar, ofwel 2.000 euro over tien jaar. Vanwege het rente-op-rente-effect wordt het verschil nog groter. Houd er wel rekening mee dat je geld al die tijd vast staat.

De laagst aangeboden rente bedraagt 0,5 procent voor een deposito van een half jaar. Dat is lager dan bij Nederlandse banken mogelijk is.

Hoeveel moet ik minimaal inleggen?

Bij zowel Raisin als Savedo moet je minimaal 10.000 euro investeren. Raisin meldt weliswaar dat de ondergrens op 5.000 euro ligt, maar er worden momenteel geen spaardeposito's aangeboden voor dit bedrag.
De maximale inleg bedraagt bij beide partijen 100.000 euro. Dat komt overeen met het bedrag dat via het Europese depositogarantiestelsel wordt gegarandeerd, mocht de bank failliet gaan.

Hoeveel keuze is er?

Je kunt deposito's afsluiten met looptijden die variëren van zes maanden tot tien jaar.

Net als Raisin rolt Savedo zijn dienstverlening voorzichtig uit. Er zijn nog alleen deposito's beschikbaar van het Tsjechische J&T Banka. Bij Raisin is ook de Poolse Alior Bank van de partij.

Volgens Eelco Habets, verantwoordelijk voor de Nederlandse activiteiten van Savedo, is het de bedoeling dat meer Zuid- en Oost-Europese banken zullen deelnemen. In de komende weken zullen deposito's van een tweede bank aan het assortiment worden toegevoegd, maar hij wil nog niet zeggen welke. Christian Tiessen, oprichter en bestuurder van Savedo, merkt op dat het aanbod in Nederland kan afwijken van dat in Duitsland. Daar worden momenteel ook deposito's van een Portugese, een Duitse en drie Kroatische banken aangeboden.

Savedo wil in de toekomst ook andere financiële producten gaan aanbieden, maar wil hierover nog geen nadere details geven.

Wat zijn de risico's?

Bij Savedo screent een team van vijf mensen de Europese banken. Maar volgens Tiessen geldt voor de partnerbanken geen minimum rating van kredietbeoordelaars, zoals Moody's en Fitch. Er kunnen ook deposito's van banken zonder rating worden aangeboden.

Dat is dan ook het geval: Moody's heeft de rating voor J&T Banka twee jaar geleden ingetrokken, nadat de Tsjechische bank is gestopt met betalen aan de kredietbeoordelaar. De laatste rating was BA1, wat neerkomt op 'speculatief'.

Er is dus een risico dat de bank omvalt. Maar dankzij het Europese depositogarantiestelsel is je spaargeld tot 100.000 euro per bank in de Europese Unie wel gegarandeerd.

Omdat de spaardeposito's van Savedo de rente jaarlijks uitkeren, loop je een beperkt renterisico als de bank omvalt. Dit in tegenstelling tot het moederbedrijf van Raisin (WeltSparen), dat in Duitsland ook deposito's aanbiedt die de rente pas aan het einde van de looptijd uitkeren.
Dit laatste heeft niet alleen als nadeel dat je het rente-op-rente-effect mist, maar ook dat je de rente-inkomsten misloopt als de bank voor het einde van de looptijd omvalt. Raisin zelf biedt dergelijke deposito's (vooralsnog) niet aan.

Hoe is het toezicht?

Savedo is geen bank, maar een bemiddelaar. Het bedrijf valt hierdoor niet onder toezicht van de Nederlandsche Bank, maar van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Dit betekent onder andere dat ze moeten voldoen aan diverse informatie- en transparantievereisten. De partnerbanken vallen onder het toezicht van de betreffende landen.

Wat zijn de kosten?

Savedo brengt bij consumenten geen kosten in rekening. Het fintechbedrijf ontvangt van de partnerbanken een vergoeding voor het aanbrengen van spaargeld.

Zie je het zitten om een buitenlands spaardeposito af te sluiten, via een bankenplatform als Savedo of Raisin, doe dit dan alleen met geld dat je echt kunt missen.

Let bovendien goed op de voorwaarden. Wordt er bijvoorbeeld jaarlijks rente uitgekeerd of pas aan het eind van de looptijd? En is het mogelijk om vervroegd geld op te nemen (en zo ja: tegen welke prijs)?

LEES OOK: Sparen levert bijna niets op: hoe zit het met alternatieven met een hoger rendement?