ANALYSE – Het beleggingsklimaat in 2017 was uitstekend. Gaat dit huidige positieve sentiment in 2018 doorzetten? Ik zie zeker kansen, maar ben ook alert op de mogelijke risico’s. In deze bijdrage licht ik mijn verwachting toe.

De wereldwijde economische groei heeft dit jaar de verwachtingen overtroffen en alle regio’s deden hier aan mee. Tegelijkertijd bleven de inflatie en de rente in de toonaangevende economieën relatief laag en gingen centrale banken behoedzaam te werk. Verstoringen in de financiële markten bleven uit en geopolitieke ontwikkelingen hebben vooralsnog geen blijvende negatieve impact. Dit zorgde per saldo voor mooie resultaten van de toonaangevende beursindices in de VS en Europa.

De brede Europese Stoxx 600-index is op het moment van schrijven circa 11 procent gestegen en de S&P 500 in euro’s circa 8 procent – en dat is voor beide inclusief het dividend. De opkomende markten lieten tot nu toe de sterkste prestatie zien, waarbij de MSCI emerging market-index in euro’s en inclusief dividend circa 20 procent in waarde steeg. Dit zijn natuurlijk prima rendementen in vergelijking met andere beleggingscategorieën zoals obligaties, grondstoffen of spaargeld.

Let op winstgroei, inflatie en Trump

De huidige economische basis lijkt sterk en ik houd er rekening mee dat dit positieve sentiment in het begin van 2018 doortrekt. Maar het is wel belangrijk dat de bedrijfsinvesteringen blijven toenemen en de sterke winstgroei bij bedrijven aanhoudt. Om het klimaat zo gunstig te laten blijven, is ook een aanhoudend lage inflatie gewenst. Hierdoor zal de rente niet al te snel gaan stijgen.

Ook is belangrijk dat China niet te hard op de rem trapt. Hoewel ik wel denk dat de groei daar zal vertragen, verwacht ik dat de Chinese overheid daar zeer voorzichtig mee om zal gaan. Hetzelfde geldt voor de centrale banken in Europa en de VS. Die zullen ook behoedzaam te werk blijven gaan. Zij zullen waarschijnlijk pas actie ondernemen in het geval van ongunstige ontwikkelingen in de financiële markten en in de reële economie. Maar er zijn wel degelijk risico’s, daarover zo meer.

Tijdens zijn verkiezingscampagne beloofde de Amerikaanse president Donald Trump snelle belastingverlagingen en infrastructuurinvesteringen. De laatste belofte heeft hij nog niet ingelost. Maar woensdag stemde het Amerikaanse Congres eindelijk in met het belastingplan van Trump.

Er wordt intussen druk gewerkt om gedurende 2018 de infrastructuurinvesteringen van start te laten gaan. Hoewel er al een gedeelte in de aandelenkoersen verwerkt zit, zullen gunstige berichten over belastingen en infrastructuur het sentiment waarschijnlijk positief beïnvloeden.

Lees ook op Business Insider

Europese Stoxx 600 nadert belangrijke weerstandsniveaus

De onderstaande grafiek laat zien dat de Stoxx Europe 600-index sinds 2000 in een zijwaartse trend beweegt. De bandbreedte is natuurlijk wel heel erg ruim, maar na de laatste crisis in 2008 is de weg naar boven weer gevonden. Het is af en toe wel behoorlijk schrikken geweest met stevige correcties zoals in 2011 en 2015. Gedurende 2016 is de index twee keer door de opgaande trendlijn opgevangen en dat is een sterk signaal.

(klik op grafiek voor uitvergroting)

De uitbraak boven de 350 punten eind vorig jaar was vervolgens het startschot voor deze index om hogere koersen op te zoeken en de opwaartse trend te vervolgen. We zien vervolgens de klassieke zomerdip en het daarna gevolgde herstel.

Ik verwacht dat de opwaartse trend intact blijft en houdt rekening met een serieuze aanval op de oude recordstanden en de tevens belangrijke weerstandszone 400-415 punten. Dan wordt het de vraag of ook deze brede index nieuwe recordstanden kan behalen, zoals de Amerikaanse S&P 500 dat al geruime tijd doet. En dat kan veel goeds betekenen. Wellicht ten overvloede, maar mocht de opgaande trendlijn neerwaarts worden doorbroken dan wordt het beeld neutraal en dus tijd om deze visie aan te passen.

2018 kan mooi beginnen, maar blijf alert!

Gelet op het bovenstaande verwacht ik dat we in 2018 goed uit de startblokken komen en acht ik de kans op een recessie in 2018 laag. Toch zijn er wel degelijk uitdagingen waar de belegger gedurende het jaar alert op moet zijn.

Denk bijvoorbeeld aan centrale banken die de plank misslaan met het veranderen van hun monetaire beleid, een groeivertraging in China, spanningen tussen de VS en Noord-Korea en politieke versplintering in Europa. Ook nadert de Europese Stoxx 600-index niveaus die de afgelopen 18 jaren een brug te ver waren. Een significante doorbraak zou het sentiment goed doen, maar indien de opmars bij deze niveaus opnieuw stokt, gaat dat waarschijnlijk tot winstnemingen leiden.

Kortom, zolang het huidige positieve economische, fundamentele en technische sentiment voortzet, denk ik dat kunt u blijven inspelen op kansen op de aandelenmarkten. Maar blijf wel alert op de genoemde risico’s, want de markten lijken geprijsd voor perfectie en daardoor ook gevoelig voor tegenvallers. Fijne feestdagen toegewenst.

Michael Nabarro is beleggingsspecialist bij ABN Amro MeesPierson Private Banking. Michael’s financiële carrière begon in 1989 en sindsdien is hij actief betrokken bij het adviseren van particuliere en professionele relaties, voornamelijk partijen met een actieve beleggingsstijl. Zijn columns zijn niet bedoeld als individueel advies tot het doen van beleggingen.