Je bedoelt het goed als internetretailer. Je wil geen inkomsten verliezen aan potentiele fraudeurs en dus neem je ‘als-dan’-maatregelen. Je schat de kans dat iemand jouw bedrijf wil oplichten in aan de hand van strikte regels. Maar is dat wel zo verstandig?

In Amerika bedraagt de jaarlijkse fraude met webverkopen 10 miljard dollar. Bij ongeveer 2,5 procent van alle digitale transacties is fraude in het spel. De Nederlandse e-commerce heeft een waarde van circa 25 miljard dollar.

Hoeveel internetretailers verliezen aan malversaties is niet exact bekend. Maar het moet gaan om vele miljoenen.

Grote bedrijven hebben interne fraudeteams, maar zij lopen vaak achter de feiten aan omdat digitale fraudeurs moeilijk te herkennen zijn en de schade pas zichtbaar wordt als het te laat is. Kleine bedrijven hebben geen geld voor afdoende bescherming en hopen er maar het beste van.

Twee risico’s

Volgens Aldrin Mangalabal, Fraude Manager van Acapture, een bedrijf dat betaaloplossingen biedt en veel ervaring heeft met digitale fraudepreventie, lopen Nederlandse webshops twee risico’s. De eerste is als zij buitenlandse klanten hebben. ‘Die betalen veelal met creditcards. Die zijn veel fraudegevoeliger dan iDeal, dat in Nederland het dominante betaalsysteem is,’ aldus Mangalabal.

Een tweede risico ontstaat als Nederlandse webshops nieuwe producten en diensten op de markt brengen en hierdoor nieuwe klanten krijgen. ‘Van nieuwe klanten ken je per definitie hun betaalgeschiedenis niet,’ zegt Mangalabal. ‘Terwijl de basis van elke digitale fraudepreventie is dat je veel weet over je klant. Hoe meer je weet, hoe beter je kunt inschatten wat de kans is dat deze klant fraude wil plegen.’

Goede klanten de dupe

Digitale fraude is moeilijk te voorspellen. De fraudebestrijding bij Nederlandse webshops is daarom rule based. De kans op fraude wordt ingeschat op basis van strenge regels (met ‘als-dan’-redeneringen).

Lees ook op Business Insider

Komt een klant bijvoorbeeld uit Oost- of Zuid-Europa, of uit Afrika, dan leidt dat tot extra waakzaamheid. Klikt een bezoeker direct door naar het duurste product dat vervolgens in grote aantallen wordt besteld, dan gaan er ook alarmbellen af. Besteedt een klant normaal gesproken 150 euro en nu ineens 1500 euro, dan valt dat ook op.

Mangalabal van Acapture: ‘Het nadeel van een rule based aanpak is dat je veel klanten tegenhoudt die geen kwaad in de zin hebben. Dat vinden die klanten niet leuk met als gevolg dat zij niet meer bij je willen kopen. Nederlandse webshops lijden niet alleen schade door fraude, maar lopen ook veel omzet mis door dit soort vals-positieve meldingen.’

Computer beter dan mens

De toekomst van fraudepreventie is aan computers. Met machine learning worden goede resultaten geboekt in het herkennen van fraudepatronen. Door het analyseren van big data-bestanden met klantgegevens en betaalgedrag zijn veel nieuwe dwarsverbanden en relaties gevonden. Daarmee hebben fraudeteams aanzienlijk meer fraude-indicatoren tot hun beschikking.

Volgens Mangalabal leidt machine learning tot een 80 procent effectievere bestrijding van digitale fraude. ‘Dat komt omdat fraudeteams bij het opsporen van fraude altijd op achterstand staan. De fraude heeft immers vaak al plaats­ge­vonden.

Machine learning kijkt realtime mee met de e-commerce transacties. Op basis van relaties uit big data kan de computer nauwkeurig bepalen of er mogelijk fraude in het spel is of niet. Het aantal vals-positieve meldingen, waarbij klanten ten onrechte met fraude in verband worden gebracht, neemt hierdoor sterk af. Daarbij leren de programma’s van elk nieuw fraudegeval en worden zij steeds beter.’

4 tips om fraude tegen te gaan

  1. Laat fraude het hart van je e-commerce strategie zijn. Door er steeds aandacht op te vestigen vergroot je het interne bewustzijn. Veel webshops denken pas aan fraude als ze er het slachtoffer van zijn geworden.
  2. Fraudebestrijding vergroot je omzet en winstgevendheid. Fraude kost webshops vele procenten aan omzet. Hoe minder fraude, hoe meer omzet. Meet de omvang van de fraude (dit vergroot het interne bewustzijn). Maar meet ook de vals-positieve meldingen (klanten die je verdenkt van fraude maar niets kwaads in de zin hadden). Door vals-positieve meldingen te voorkomen, vergroot je het vertrouwen van klanten. Meer vertrouwen is meer klanten en dus meer omzet.
  3. Fraudeurs staan niet stil. Er komen steeds nieuwe vormen van fraude. Wees alert op veranderende patronen om nieuwe fraudepogingen op te sporen. Wees toekomstbestendig. Denk niet: ik heb alleen Nederlandse klanten en die frauderen niet. Als je nieuwe producten lanceert en nieuwe klanten krijgt of in het buitenland wil verkopen, neemt het risico op fraude meteen toe.
  4. Geef je interne fraudeteam volledige ondersteuning en zoek partners die je kunnen helpen om fraude op te sporen, te voorkomen en schade te verhalen. Een bedrijf als Acapture heeft bijvoorbeeld machine learning tools, waarmee fraude tot 80 procent effectiever bestreden wordt.

Voor meer inzicht in fraudebestrijding en machine learning is hier een whitepaper van Acapture te downloaden.

Over Acapture

Acapture bestaat sinds 2015 en is een moderne, internationale betalingsdienst die verkopers wil helpen om hun inkomsten over de hele wereld te maximaliseren. Acapture is onderdeel van de internationale spelers Payvision (opgericht in 2002) en ING Group.

Samen vormen Acapture en Payvision een datagedreven betaaldienst die verkopers helpt om hun bedrijf wereldwijd uit te rollen. Dit gebeurt via een omnichannel betaaloplossing die in staat is om wereldwijd een betaling in elke fase te beheren: van de kassa en het ophalen van de tegoeden, tot de uiteindelijke afwikkeling van de transactie.

Acapture’s systeem is voorzien van SlicePay, waarmee geld uit een enkele transactie over meerdere partijen kan worden verdeeld. Big Data wordt gebruikt voor het optimaliseren van conversie, en het beste van mens en machine voor het opsporen van fraude. Met behulp van RESTful API kan integratie binnen een dag plaatsvinden.

Het bedrijf biedt flexibele en geconsolideerde rapportages en een gestroomlijnd afstemmingsproces. Acapture accepteert meer dan 80 van de meest populaire (alternatieve) betaalmethoden in meer dan 150 transactievalutas.