Wie een oldtimer heeft die tussen de 27 en 40 jaar oud is, moet vóór 1 januari doorgeven aan de fiscus of hij gebruik wil maken van de overgangsregeling voor de motorrijtuigenbelasting.

In 2014 paste het kabinet Rutte de fiscale vrijstellingsregeling voor oldtimers aan. Alleen auto’s ouder dan 40 jaar bleven vrij gesteld van de motorrijtuigenbelasting. Voor een deel van de auto’s jonger dan 40 jaar kwam er een overgangsregeling.

De overgangsregeling is in 2016 van toepassing op auto’s die op 1 januari 1976 of later in gebruik zijn genomen en vóór 1 januari 1988. Wagens die volgend jaar minder dan 27 jaar oud zijn, vallen buiten de regeling. Wie een oldtimer heeft in de tussencategorie kan in 2016 aanspraak maken om een motorrijtuigenbelasting van maximaal 122 euro.

Belasting oldtimers

De Belastingdienst heeft inmiddels rekeningen verstuurd voor de overgangsregeling 2016. De fiscus waarschuwt dat betalingen vóór 1 januari 2016 binnen moeten zijn.

Een voorwaarde bij de overgangsregeling is overigens dat de auto in december, januari en februari geen gebruik maakt van de openbare weg. De fiscus neemt dat heel letterlijk: ook als je auto drie maanden naast de stoep geparkeerd staat, maak je gebruik van de openbare weg en ben je dus in overtreding. Je wordt dan alsnog aangeslagen voor het volle bedrag van de wegenbelasting.

In maart dit jaar bleek dat de Belastingdienst nog nauwelijks had gecontroleerd op de naleving. Een woordvoerder van de fiscus liet toen weten dat eerst moet blijken dat de regeling administratief goed verloopt.

Dit artikel is oorspronkelijk verschenen op z24.nl