Het klachtencentrum Kifid dat klachten rond renteswaps afhandelt, bereikt in bemiddeling vooral schikkingen tussen bank en ondernemer. 

“De voorlopige indruk van Kifid is dat zowel ondernemers als banken de zittingen voor bemiddeling waarderen en dat mede daardoor het bereiken van schikkingen aanzienlijk wordt bevorderd”, schrijft het Kifid in een nieuwsbericht.

Banken verkochten in het verleden op grote schaal beleggingsproducten waarmee ondernemers zich indekten tegen een mogelijke stijging van de rente op hun kredieten. Daarbij bleef vaak onderbelicht dat zij juist risico liepen als de rente daalt.

Dinsdag werd al bekend dat een team van drie onafhankelijke experts nog eens gaat kijken naar hoe banken omsprongen met de renteswaps.

‘In 10 zaken succesvol bemiddeld’

Van de 54 klachten die in het voorbije jaar zijn binnengekomen, zijn er nu 19 afgehandeld. In zes gevallen bleek er geen zaak te zijn omdat de klagende ondernemer niet met zijn bank in conclaaf wilde treden. De overige 13 zaken zijn geschikt, afgewezen of gedeeltelijk toegewezen.

"In 10 zaken is succesvol bemiddeld tussen betrokken ondernemers en banken", schrijft het onafhankelijke klachteninstituut, zonder in detail te treden over de precieze overeenkomsten.

In één zaak geeft het Kifid een melkveehouder, die een tweede renteswap afloot, gedeeltelijk gelijk. De Nederlandse tak van Deutsche Bank moet de ondernemer 40.000 euro schadevergoeding betalen, plus rente sinds april 2015. De boer beargumenteerde dat Deutsche Bank hem niet volledig had geïnformeerd over de risisco's van een renteswap. Hij eiste ruim 200.000 euro van de bank in geleden schade.

'Voordelen te zeer op de voorgrond'

Het Kifid geeft de ondernemer deels gelijk omdat Deutsche Bank hem een renteswap voorstelde die 'niet goed aansloot bij de lening'. Omdat de melkveehouder al meerdere leningen had, werd het gehele pakket wel erg ondoorzichtig. Hoewel dat enerzijds betekent dat de bank de zaken wellicht te rooskleurig heeft afgeschilderd, heeft het ook tot gevolg dat het Kifid de schade die de boer heeft geleden, niet goed kan inschatten.

De bank had de ondernemer wel geïnformeerd over de risico's, maar in het telefoongesprek om de renteswaps af te sluiten, hebben 'de voordelen te zeer op de voorgrond' gestaan en heeft 'de Bank de daartegenover staande risico’s onvoldoende onder de aandacht' gebracht.

Te weinig vragen gesteld

De twee andere zaken waarin het Kifid uitspraak deed, leidden tot een afwijzing. Ook in dit geval gaat het om agrarische bedrijven die de rente op een lening voor de lange termijn willen vastleggen. In geen van de drie zaken heeft de bank verzuimd om de risico's duidelijk te schetsen. Wel hebben de ondernemers wellicht te weinig vragen gesteld, want: "Van hem mag worden verlangd dat hij het verstrekte voorlichtingsmateriaal voldoende grondig bestudeert en vragen stelt indien deze stukken voor hem onduidelijkheden bevatten."

Maar tegelijkertijd tikt het Kifid de banken op hun vingers. "De Commissie is van oordeel dat de Bank bij de Vof heeft aangedrongen op het afsluiten van de Rente Swap", aldus de klachtencommissie over de zaak van een mesttransportbedrijf tegen de Rabobank Gelderse Vallei, die overigens afgewezen werd.

Dit artikel is oorspronkelijk verschenen op z24.nl