In 2015 wordt de leennorm voor het verkrijgen van een hypotheeklening verder aangescherpt. Dat betekent per saldo dat huiseigenaren minder kunnen lenen. Maar de lage rente biedt wel wat compensatie.

Elk jaar stelt de overheid richtlijnen vast voor het verstrekken van hypotheekleningen, waarbij gekeken wordt hoe zwaar de hypotheeklasten mogen drukken op het inkomen. De nieuwe leennorm voor 2015 leidt ertoe dat zowel voor hypotheken met een NHG-garantie als voor leningen zonder garantie het maximale leenbedrag daalt.

Intermediair De Hypotheekshop maakte een aantal voorbeeldberekeningen, waarin is uitgewerkt hoe één en ander kan uitpakken. De leennorm varieert met de hoogte van het inkomen, waarbij voor hogere inkomens geldt dat hypotheeklasten procentueel gezien wat zwaarder op het inkomen mogen drukken.

Hypotheeklening 2015: met NHG

Bij leningen met NHG-garantie, waarbij een eventuele restschuld bij gedwongen verkoop is afgedekt, daalt de leencapaciteit komend jaar met 10 duizend tot 20 duizend euro, aldus de Hypotheekshop. Hierbij is uitgegaan van de huidige gemiddelde rente van 3,1 procent voor tien jaar vast en de maximale leengrens van de NHG van 265 duizend euro.

Onderstaande tabel geeft de uitwerking voor de maximale leencapaciteit bij één- en tweeverdieners, voor verschillende inkomens. Klik voor uitvergroting.

(Lenen met NHG-garantie: verschillen 2015 en 2014, Bron: Hypotheekshop)

nhg leencapaciteit

Lees ook op Business Insider

Hierbij moet wel worden opgemerkt dat de rente dit jaar fors is gedaald. Voor een rentevasteperiode van 10 jaar lag de gemiddelde hypotheekrente bij NHG-leningen begin dit jaar op 4,1 procent en dat is nu een procentpunt lager. De lagere hypotheekrente heeft dit jaar een sterk positief effect gehad op de leencapaciteit; in bovenstaande tabel is voor zowel 2014 als 2015 is gerekend met de huidige gemiddelde rente van 3,1 procent.

Lenen zonder NHG

De Hypotheekshop heeft ook voorbeelden uitgewerkt voor hypotheekleningen zonder NHG-garantie. Daarbij lopen de verschillen in de leencapaciteit voor 2015, vergeleken met 2014, uiteen van ongeveer drie tot 22 duizend euro. Hier is gerekend met een gemiddelde hypotheekrente van 3,9 procent (dus iets hoger dan de hypotheekrente bij een NHG-lening) voor beide jaren.

(Lenen zonder NHG-garantie, verschillen 2015 en 2014, Bron: Hypotheekshop)

zonder nhg

Dit artikel is oorspronkelijk verschenen op z24.nl