Er werden afgelopen jaar ruim 69.000 nieuwe woningen opgeleverd, een lichte daling ten opzichte van 2019.

Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken waren het er 10.000 meer. Het Centraal Bureau voor de Statistiek zou transformatiewoningen nog niet meegeteld hebben.

Met de cijfers van minister Ollongren komt het aantal net boven het streefcijfer van 75.000 nieuwbouwwoningen uit.

Vorig jaar werden er ruim 69.000 nieuwe woningen opgeleverd, ruim 3 procent minder dan het jaar ervoor, dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Volgens minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken zijn er echter 10.000 woningen meer opgeleverd.

Het ministerie rekent ook transformatiewoningen tot nieuwe woningen. Dat zijn bijvoorbeeld kantoorpanden die zijn omgebouwd tot appartementencomplex. Volgens het ministerie komt het CBS altijd later in het jaar met het aantal transformaties.

Met de berekening van Ollongren komt het aantal nieuwe woningen net uit boven de jaarlijkse doelstelling van 75.000. De stijging is volgens de minister te danken aan extra maatregelen van het kabinet.

Die inzet was ook nodig, omdat er door de coronacrisis en de stikstofproblematiek een dip ontstond in de woningbouw. De productie moet de komende jaren verder omhoog, omdat de bevolking sneller toeneemt dan verwacht. Tot 2030 moeten er bijna 900.000 woningen bijkomen, aldus de minister.

In het begin van deze eeuw, van de jaren 2000 tot 2009, groeide de woningvoorraad jaarlijks met zo'n 76 duizend woningen. Dat komt neer op meer dan een procent per jaar. Daarna kwam er de klad in de toename van het aantal woningen.

Op het dieptepunt in 2014 was het aantal nieuwbouwwoningen geslonken tot 45 duizend, een percentage van 0,6. Daarna groeide de woningbouw steeds harder, zo laten de cijfers van het CBS zien.

Meer dan 8 miljoen woningen in 2021

Nederland telde op 1 januari 2021 bijna 8 miljoen woningen; naar verwachting wordt dit jaar voor het eerst die grens gepasseerd.

Volgens het CBS werden in Zuid-Holland de meeste woningen gebouwd, ruim 15.000. De woningvoorraad groeide in Flevoland relatief het hardst, met 1,5 procent.

In Limburg werden naar verhouding veel minder nieuwbouwwoningen gebouwd. Ook in Groningen, Utrecht, Gelderland en Noord-Brabant werden meer nieuwe huizen opgeleverd dan gemiddeld in Nederland.

Het Zuid-Hollandse Zoeterwoude groeide door nieuwbouw het hardst, met bijna 6 procent. Daar werden 202 nieuwbouwwoningen opgeleverd.

In Den Haag werden afgelopen jaar de meeste nieuwbouwwoningen toegevoegd, meer dan 2.800. In de afgelopen jaren stond Amsterdam op de eerste plek.

Lees ook over de woningmarkt: