“De Nederlandsche Bank maakt van Nederland een bananenrepubliek waar spelregels op basis van volstrekte willekeur continu veranderen.” Die pittige uitspraak doet Niek Hoek, oud-topman van verzekeraar Delta Lloyd.

Hoek reageert op de website van Het Financieele Dagblad onder het hoofdredactioneel commentaar van de krant. Daarin schrijft het FD dat Delta Lloyd de aangekondigde claimemissie van 650 miljoen euro echt nodig heeft om de financiële reserves te versterken.

De uitgifte van aandelen is onder meer nodig omdat het verdienmodel van de levensverzekeraar onder druk staat. Door de lage rentestanden is het lastiger voor verzekeraars om vermogensproducten met een gegarandeerde uitkering te slijten en sinds de woekerpolisaffaire kiezen veel consumenten vaker voor simpele en goedkopere producten zoals banksparen.

Wispelturig beleid DNB

Toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) zou zich grote zorgen maken over het risicoprofiel van Delta Lloyd en drong aan op het versterken van de buffers. “Feit is ook dat DNB niet de enige was die er zo over dacht”, schrijft het FD. “In de sector werd jarenlang met argusogen gekeken naar de risico’s die Delta Lloyd op zijn balans nam.”

Hoek, die tegenover het FD heeft bevestigd dat de reactie van hem is, is het niet eens met die lezing. De oud-topman van Delta Lloyd verwijt DNB dat het de spelregels voortdurend heeft veranderd. “Zo moest de waardering van uitstekende hypotheken opeens op basis van retailspreads plaatsvinden en mochten inkomsten uit asset management, volstrekt ten onrechte, opeens niet meer als kapitaal meetellen”, somt hij op.

“Afgelopen december heeft DNB blijkbaar eerder door haar specifiek goedgekeurde langlevenswaps van Delta Lloyd opeens weer anders beoordeeld”, schrijft Hoek. “Door deze maatregelen is Delta Lloyd naar mijn schatting in zijn totaliteit ruim meer dan 1 miljard euro kapitaal ‘kwijtgeraakt’.”

Kritiek op FD

Hoek keert zich overigens tegen de claimemissie van Delta Lloyd. Volgens de oud-bestuursvoorzitter moet de verzekeraar alleen vers geld vragen van aandeelhouders, omdat DNB de regels anders interpreteert dan voorheen. Het nieuwe management van Delta Lloyd durft daar niet tegenin te gaan, aldus Hoek.

Lees ook op Business Insider

Hoek is in zijn reactie ook kritisch op het FD. “Uw krant is mijns inziens verworden tot een tweederangs spreekbuis van DNB”, aldus de oud-topman van Delta Lloyd. “Het is voor U volstrekt gebruikelijk om namens DNB te lekken. Ook in rechtzaken die terecht tegen deze onredelijke toezichthouder werden gevoerd.”

Vertrek bij Delta Lloyd

Hoek (1956) stond sinds 2001 aan het roer bij Delta Lloyd. In april 2014 kondigde hij onverwacht aan met vervroegd pensioen te gaan. Hij had aan het begin van het jaar te horen gekregen dat hij opnieuw zou worden getoetst door DNB op zijn geschiktheid als bestuursvoorzitter.

Achterliggend speelde hierbij een fors conflict tussen de toezichthouder en Delta Lloyd. De verzekeraar zou misbruik hebben gemaakt van voorkennis over de aanpassing van de rekenrente.

Delta Lloyd besloot in de zomer van 2012 de afdekking van renterisico’s te verminderen, vooruitlopend op de invoering door DNB van een vaste rekenrente voor de berekening van verzekeringsverplichtingen met een looptijd langer dan twintig jaar. Daarmee handelde de verzekeraar volgens de centrale bank onzorgvuldig.

Het conflict kwam eind 2014 in de openbaarheid en kostte financieel directeur Emiel Roozen uiteindelijk de kop. Delta Lloyd moest een boete betalen van 22,7 miljoen euro.

Dit artikel is oorspronkelijk verschenen op z24.nl