In 2023 kozen 46 procent meer woningeigenaren ervoor een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) af te sluiten bij de aankoop van een nieuwe woning. Dat meldt NHG in zijn jaarverslag.

In 2023 werden 83.554 hypotheken met een NHG-garantie afgesloten bij de aankoop van een nieuwe woning, tegen 57.113 in 2022.

De stijging ten opzichte van een jaar eerder komt volgens NHG doordat meer woningen onder de NHG-grens vielen. In 2023 was er 5.000 euro verschil tussen de gemiddelde koopsom en de NHG-grens, in 2022 was dat nog 59.000 euro.

In 2022 was de gemiddelde huizenprijs 414.535 euro, volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De NHG-grens was toen 355.000 euro. In 2023 zakte de gemiddelde huizenprijs naar 410.000 euro terwijl de NHG-grens met 50.000 euro steeg naar 405.000 euro.

Daarnaast steeg het aantal verstrekte NHG-hypotheken voor de aankoop van een nieuwe woning ook doordat er minder woningen zonder hypotheek werden verkocht, volgens NHG. Dit komt vaker voor onder beleggers en die kochten minder woningen door overheidsregels, zoals een hogere overdrachtsbelasting en onder meer de aankondiging voor strengere regels rond de verhuur van woningen.

In de meeste delen van het land was het aantal nieuwe hypotheken voor de aankoop van een bestaande woning binnen de NHG-grens in 2023 groter dan in 2022, volgens NHG.

De onderstaande infographic van NHG toont de top 10 gemeenten met de meeste nieuwe garanties in 2023.

De top 10 gemeenten met de meeste nieuwe NHG-garanties in 2023.
De top 10 gemeenten met de meeste nieuwe NHG-garanties in 2023.
NHG

NHG-hypotheken voor andere doeleinden daalde

Woningeigenaren kunnen ook een NHG-hypotheek afsluiten voor andere doeleinden dan de aankoop van een huis, bijvoorbeeld voor woningverbetering, energiebesparende maatregelen of voor de financiering van een restschuld.

Het aandeel NHG-hypotheken voor andere doeleinden is veel lager en het aantal daalde van 44.297 in 2022 naar 23.178 in 2023. Volgens NHG komt dat door de gestegen hypotheekrentetarieven in 2023.

Uitgaande van NHG-hypotheken voor de aankoop van een nieuwe woning en voor andere doeleinden, komt de totale stijging van verstrekte garanties in 2023 neer op 5 procent: 106.732 in 2023 tegen 101.410 in 2022.

Kwijtschelding van restschuld bij betalingsproblemen

Met NHG koopt de woningeigenaar de garantie om onder voorwaarden kwijtschelding van een eventuele restschuld te krijgen, bij verkoop van de woning.

Een hypotheek met NHG kan alleen worden afgesloten binnen de zogenoemde NHG-grens. Deze was zoals gezegd in 2023 405.000 euro en is gebaseerd op de gemiddelde woningwaarde. Het rentevoordeel voor een hypotheek met NHG was in 2023 gemiddeld 0,46 procent.

In 2023 heeft NHG 461 consumenten met hypotheekproblemen geholpen. Het aantal verliesdeclaraties bleef volgens de organisatie erg laag. Door de hoge huizenprijzen was de verkoopopbrengst van een woning in vrijwel alle gevallen voldoende om de hypotheekschulden te kunnen afbetalen.

In totaal ontving NHG vorig jaar 33 verliesdeclaraties, hiervan werden er 22 geheel of gedeeltelijk goedgekeurd. In totaal werd 800.000 euro uitgekeerd aan verliesdeclaraties bij een onvermijdelijke verkoop.

Minder NHG-leningen voor verduurzaming

Minder mensen kozen er vorig jaar voor om een extra bedrag te financieren om de woning te kunnen verduurzamen. In totaal daalde het aandeel leningen met NHG waarin energiebesparende voorzieningen zijn meegefinancierd naar 26,5 procent, van 30,7 procent in 2022.

Energiebesparende voorzieningen werden in 2023 vooral meegefinancierd bij de aankoop van een woning en in mindere mate bij het oversluiten of verhogen van de lening. In absolute aantallen werd bij 20.000 leningen met NHG verduurzaming meegefinancierd bij aankoop van de woning.

LEES OOK: Stijging huizenprijs beperkt mogelijkheid om huis tegen relatief lage rente te financieren met NHG-hypotheek