Het doet misschien een beetje vreemd aan als je de binnenlandse discussie over pensioenen volgt, maar vergeleken met andere landen scoort het Nederlandse pensioenstelsel nog steeds uitstekend.

Ondanks de dreigende kortingen op pensioenen van werkgevers is het Nederlandse pensioenstelsel opnieuw uitgeroepen tot het beste van de wereld. Adviesbureau Mercer zette Nederland in zijn Global Pensions Index net als vorig jaar bovenaan.

Pensioenexpert Marc Heemskerk van Mercer beseft dat er veel te doen is rond het Nederlandse pensioenstelsel. “We zijn met elkaar kritisch, en dat is ook goed want alleen dan kun je de kwaliteit blijven borgen. Maar soms is het goed om door dit soort onderzoeken te beseffen dat we het wereldwijd gezien erg goed voor elkaar hebben.”

In 2017 was Denemarken net iets hoger geklasseerd. Dat land staat nu tweede en is na Nederland het enige andere land dat de waardering ‘A’ krijgt voor de mate van financiële stabiliteit die het stelsel biedt na de pensionering. Australië werd derde, gevolgd door de Scandinavische landen Finland, Zweden en Noorwegen.

Nederlandse pensioenen: beste ter wereld

Het Nederlandse pensioenstelsel scoort hoog op het gebied toereikendheid, duurzaamheid en integriteit. Dat leidde tot een totaal van 81 van de 100 punten, 0,7 punten meer dan vorig jaar.

Ruimte voor verbetering is er op het vlak van schulden van huishoudens, die relatief hoog zijn. Dat noemt Heemskerk opvallend. “Goed gevulde pensioenpotten brengen klaarblijkelijk meer vertrouwen om schulden aan te gaan.” Ook in Denemarken hebben huishoudens relatief veel schulden, waarvan hypotheekschulden de hoofdmoot vormen.

Ook kan de arbeidsparticipatie onder ouderen in Nederland beter nu de levensverwachting stijgt. Mercer merkt op dat veel landen te maken hebben met een steeds ouder wordende bevolking. Dat zet druk op de publieke middelen. Volgens de Verenigde Naties heeft in 2070 een vijfde van de wereldbevolking de gepensioneerde leeftijd bereikt. Nu is dat nog 9 procent.

Lees ook op Business Insider

Mercer bekijkt in het onderzoek de pensioenstelsels van 37 landen die gezamenlijk goed zijn voor bijna twee derde van de wereldbevolking. Daarbij wordt bijvoorbeeld gekeken of de deelnemers er beter van worden, of het stelsel houdbaar is en of er vertrouwen in het systeem is.

AOW stijgt fors, pensioen van werkgever onder druk

Er is momenteel veel te doen over het Nederlandse pensioenstelsel. En daarbij verschilt het nogal welke groepen profiteren of juist in de gevarenzone zitten.

Zo zien de vooruitzichten voor gepensioneerden met alleen een AOW-uitkering er dit jaar en volgend jaar goed uit. Maar wie pensioen opbouwt of ontvangt via een fonds van de werkgever moet daarentegen rekening houden met hogere premies en mogelijk kortingen op de pensioenen.

Het Nederlandse pensioenstelsel bestaat uit drie pijlers: de AOW-uitkering van de staat, het werkgeverspensioen en de vrijwillige voorzieningen die je als individu regelt.

Over de werkgeverspensioenen is de laatste tijd veel te doen. In verband met lage dekkingsgraden bij pensioenfondsen dreigen kortingen op pensioenen of veel hogere premies als je nog pensioen aan het opbouwen bent.

Lees meer over pensioenen: