Demissionair minister-president Mark Rutte is niet van plan alsnog een grondwetswijziging in gang te zetten die ervoor zorgt dat de leden van het Koninklijk Huis inkomstenbelasting gaan betalen.

Dat laat hij aan een volgend kabinet of desnoods aan de Tweede Kamer, waar een ruime meerderheid voor zo’n aanpassing is. Hij waarschuwt wel dat dit een “zeer ingewikkeld proces” vergt.

Rutte wijst erop dat de inkomsten van de leden van het Koninklijk Huis zich niet lenen voor belastingheffing via het reguliere stelsel. Daarvoor is dan aparte wetgeving nodig, heel specifiek voor een kleine groep mensen. Dat is erg complex, houdt hij de Kamer voor.

Tegelijkertijd laat Rutte weten er “geen principieel bezwaar” tegen te hebben dat de koning belasting moet gaan betalen. Wel waarschuwt hij dat voortdurende discussies over de vraag of de koning nu te veel of te weinig krijgt “het instituut kunnen beschadigen”.

Daarvoor speelt het koningshuis een te belangrijke rol in het bijeenhouden van de samenleving, vindt hij.

Er is al jaren een Kamermeerderheid die vindt dat de leden van het Koninklijk Huis inkomstenbelasting moeten gaan betalen. Maar omdat deze vrijstelling is opgenomen in de grondwet, is daar een tweederdemeerderheid voor nodig in zowel de Eerste als de Tweede Kamer.

Omdat die er niet was, legde premier Rutte deze wens tot dusver naast zich neer.

In de nieuwe Kamer is die meerderheid er wel, afgaande op de verkiezingsprogramma's en het vroegere stemgedrag van de partijenIn de nieuwe Kamer is die meerderheid er wel, afgaande op de verkiezingsprogramma's en het vroegere stemgedrag van de partijen. Daarom herhaalt D66 het verzoek om deze grondwetswijziging alsnog te regelen, al richt Kamerlid Joost Sneller zich daarbij vooral tot het toekomstige kabinet.

Deze route noemt Rutte "verstandig".

De demissionaire premier is ook niet overtuigd dat de partijen die voor belastingheffing voor de koning zijn, het ook echt onderling eens zijn. Vraag is bijvoorbeeld of de koning dan niet een hoger brutosalaris moet krijgen, zodat hij onder de streep hetzelfde overhoudt.

Rutte vindt zelf van wel. "Anders lijkt het me zeer incorrect allemaal". Deze discussie "is nog niet uitgetrild", stelt hij vast.

Lees ook: Koning mag subsidie van bijna €5 miljoen voor Kroondomein houden, oordeelt rechter