Belangenorganisatie MKB-Nederland wil dat de termijn waarop grote bedrijven de rekeningen van hun mkb-leveranciers moeten betalen, wettelijk wordt vastgelegd op dertig dagen.

Het betaalgedrag van het Nederlandse bedrijfsleven is verder verslechterd. Dat maakt vooral het midden- en kleinbedrijf kwetsbaarder voor tegenslag, wat extra riskant is nu de economie lijkt te gaan afkoelen.

Wettelijk gezien hebben grote bedrijven een maximale termijn van zestig dagen voor hun mkb-leveranciers. “Aan mkb’ers wordt steeds vaker gevraagd langere betaaltermijnen te accepteren. We hameren erop dat ze hier niet te makkelijk mee akkoord moeten gaan”, zegt Joost van den Hondel van Betaalme.nu, een platform waar grotere bedrijven kunnen vastleggen om kleine leveranciers sneller te betalen. “Het wordt gewoon tijd om dit voor eens en altijd goed te regelen”, aldus voorzitter Jacco Vonhof van MKB-Nederland.

Langere betaaltermijnen

Uit data van bedrijfsinformatiespecialist Graydon die Betaalme.nu aanhaalt, blijkt dat de verslechtering van betaalgedrag die vorig jaar begon, zich heeft doorgezet. De gemiddelde betaaltermijn is het eerste kwartaal van dit jaar opgelopen tot gemiddeld 39,9 dagen, tegenover 39,2 dagen begin vorig jaar.

De langste betaaltermijnen komen volgens Graydon voor in de sector transport en logistiek (42,6 dagen), bij leasebedrijven (42,4 dagen) en in de IT & communicatie (41,6 dagen). In de vastgoedsector verslechterde het gemiddelde opvallend snel: van 36,1 dagen begin 2018 tot 40,7 nu.

In Betaalme.nu zijn 59 grote Nederlandse bedrijven verenigd die de toegang tot liquiditeit willen vergemakkelijken voor het mkb. “Gelukkig zien we ook veel goede wil in het bedrijfsleven”, zegt mede-initiatiefnemer Van den Hondel. “Uit rapportages over de eerste helft van 2018 blijkt dat dankzij onze deelnemers zo’n 120 duizend mkb-leveranciers binnen 30 dagen hun geld ontvangen. Dat is een stijging van 33 procent vergeleken met dezelfde periode in 2017.”

LEES OOK: De overnamemarkt voor mkb-bedrijven lijkt een beetje op de huizenmarkt: het aanbod verkrapt en prijzen knallen omhoog

Lees ook op Business Insider