Politiek Den Haag is nog niet klaar met maatregelen om het gedrag van de financiële sector te reguleren.

Minister Wopke Hoekstra van Financiën gaat financiële instellingen verplichten om bij hun beloningsbeleid meer rekening te houden met hun maatschappelijke functie. Ze moeten meer verantwoording afleggen en van tevoren draagvlak zoeken voor de beloningsvoorstellen, zo maakte hij dinsdag bekend.

De maatregel is een duidelijke verwijzing naar de beloningsaffaire die begin dit jaar ontstond, naar aanleiding van de uiteindelijk niet doorgevoerde salarisverhoging van ING-topman Ralph Hamers.

Een van de maatregelen van Hoekstra betreft een verplichting om aandelen die worden toegekend als onderdeel van vaste beloningen minimaal vijf jaar aan te houden.

Voor banken geldt al sinds enkele jaren een regeling dat maximaal 20 procent van de beloning als variabele bonus mag worden uitgekeerd.

Maatschappelijke rol banken en verzekeraars

De financiële sector moet dienstbaar zijn aan burgers en bedrijven, benadrukt Hoekstra. Hij hamert op stabiliteit, integriteit en innovatie.

Banken hebben hoge buffers nodig om de stabiliteit van de sector te waarborgen. Ook moet witwassen worden voorkomen. De minister gaat samen met de sector en toezichthouders onderzoeken hoe de uitwisseling van informatie kan worden verbeterd.

Bescherming consument tegen hoge schuld

Verder moeten de instellingen consumenten beter beschermen tegen buitensporige leenvoorwaarden. Het is de bedoeling dergelijke kredieten verder aan te pakken.

Bij kopen op afbetaling kent 27 procent van de klanten een betalingsachterstand. Net zoals banken over voldoende buffers moeten beschikken, moet worden voorkomen dat huishoudens te hoge schulden aangaan. "Ik wil de risico’s zo veel mogelijk inperken, omdat kredietverlening voor kwetsbare klanten tot grote financiële problemen kan leiden", aldus Hoekstra.