Vraag een babyboomer wat hij maandelijks verdient en je krijgt waarschijnlijk een zuur gezicht te zien. Maar twintigers en dertigers gaan heel anders met deze vraag om.

Uit een enquête van The Cashlorette, een website over personal finance, blijkt dat mensen tussen de 18 en 36 veel minder moeilijk doen over hun salaris dan oudere medewerkers.

Bijna een derde van de ondervraagde millennials geen moeite om zijn salaris te bespreken met collega’s, terwijl dat slechts voor 8 procent van de mensen tussen 53 en 71 jaar geldt. Millennials bespreken hun verdiensten ook vaker met familie en vrienden.

Waarom is dat? Vijf redenen:


Millennials waarderen gelijkheid en eerlijkheid

Foto: Thomson Reuters

Zowel in hun werk als privéleven benadrukken millennials eerlijkheid, zo blijkt uit meerdere onderzoeken. Diversiteit en gendergelijkheid op de werkplek is voor hen belangrijk.

De 36 procent van de millennials die erg tevreden is met hun werk, zegt dat er bij hun werkgever veel aandacht is voor eerlijkheid en gelijkheid. Voor medewerkers die minder tevreden zijn, geeft maar 17 procent dat er genoeg aandacht is voor eerlijkheid en gelijkheid.

Lees ook op Business Insider


Transparantie staat hoog in het vaandel

Foto: Flickr / Envato

Open communicatie is eveneens van groot belang voor millennials, aldus een onderzoek van Deloitte. Van de tevreden millennials karakteriseert 47 procent zijn werkplek als een omgeving met een “open communicatie”, terwijl slechts 26 procent van de ontevreden werknemers aangaf dat te herkennen.

Millennials hebben ook meer behoefte aan feedback en willen gemiddeld 71 keer per jaar weten of ze op de goede koers zitten.


Liever samenwerken dan concurreren

Foto: Flickr/Brijesh (Bubba) Patel

Mensen die hun collega’s als de voornaamste concurrent zien, zullen niet de hoogte van hun salaris willen prijsgeven. Millennials werken liever samen dan dat ze proberen ten koste van anderen vooruit te komen.

Die instelling is niet alleen van toepassing op werk, schrijven Malcom Harris en Neal Gorenflo in Share or Die, maar ook op leefsituaties en de deeleconomie in het algemeen.


Egoïsme komt minder voor onder millennials

Foto: Wikimedia Commons

Elke generatie bezit een zekere neiging tot navelstaren – zo zitten mensen nu eenmaal in elkaar. Maar vergeleken met voorgaande generaties denken millennials minder over zichzelf en vaker aan anderen. Op de werkvloer betekent dit dat collega’s elkaar sneller te hulp schieten en een open dialoog hebben als het op hun verdiensten aankomt.


Millennials maken zich zorgen over dezelfde financiële zaken

Foto: Justin Sullivan/Getty

De verklaring voor de solidariteit is deels dat millennials vaak een aanzienlijke studieschuld met zich meetorsen. Die duizenden of zelfs tienduizenden euro’s wegen mee.

In Nederland bedraagt de studieschuld meer dan 19,4 miljard euro. Omdat de studiefinanciering is omgezet in een lening, loopt dat totaalbedrag (van alle huidige en voormalige studenten samen) verder op.

Een gelijksoortig probleem voor iedereen in een bepaalde generatie resulteert in een openheid over financiële zaken en een bereidheid om elkaar te helpen waar nodig.