It’s a dirty job, but someone has to do it.

Zoiets moet miljardair Michael Bloomberg denken, aangezien hij overweegt om zich verkiesbaar te stellen voor het Amerikaanse presidentschap.

Bloomberg lijkt niet veel vertrouwen te hebben in de Democratische kandidaten die het volgend jaar tegen Trump willen opnemen, maar hij wil koste wat het kost voorkomen dat Donald Trump herkozen wordt. Daarom doet hij het zelf maar.

Maar wie ís deze Michael Bloomberg nu eigenlijk?


Wie is Michael Bloomberg?

Huidige baan: CEO van Bloomberg LP en oprichter van Bloomberg Philanthropies. In de running voor het Amerikaans presidentschap als Democraat.

Leeftijd: 77

Familie: Bloomberg heeft sinds 2000 een relatie met Diana Taylor, oud-toezichthouder voor de staat New York en Wall Street-executive. Hij heeft twee dochters, Emma en Georgina.

Lees ook op Business Insider

Woonplaats: De stad Boston, ten noorden van New York.

Politieke kleur: Democraat.

Eerdere beroepen: Oud-executive op Wall Street. Oprichter van Bloomberg LP en Bloomberg Philanthropies. Driemaal burgemeester van New York in de periode 2002 – 2013.


Wat zijn Bloombergs standpunten over de verschillende onderwerpen die de Amerikaanse kiezer bezighouden?

Gezondheidszorg: Bloomberg is geen voorstander van Medicare for All, een door de overheid georganiseerd en gefinancierd zorgstelsel dat op het Britse model lijkt. Hij denkt dat dat iets is dat de VS “zich nooit kan veroorloven”. Wel lijkt Bloomberg te voelen voor een verplichte zorgverzekering voor iedereen die niet verzekerd is.

Als burgemeester van New York maakte Bloomberg zich sterk voor verschillende publieke gezondheidsinitiatieven zoals een verbod op roken op bepaalde plekken, aantallen calorieën op menukaarten van restaurants en het mislukte verbod op XXL-bekers voor frisdranken.

Wapenbezit: Beperking van het wapenbezit is één van Bloombergs belangrijkste punten. Hij stichtte en financiert Everytown for Gun Safety, een organisatie die zich inzet voor meer regulering van het wapenbezit. Hij is voorstander van antecedentenonderzoek bij de aankoop van wapens, wil de wapenhandel inperken en wil een verbod op aanvalswapens, de zogeheten volautomatische assault guns. Hij is daarentegen geen voorstander van verplichte opkoopprogramma’s voor aanvalswapens.

Immigratie: Hij sponsort samen met mediatycoon Rupert Murdoch de Partnership for a New American Economy. Deze pro-immigratie groep probeert beleidsmakers ertoe te bewegen de zogenaamde dreamers te legaliseren, kinderen die in de VS geboren zijn maar wier ouders illegaal zijn of kinderen die als illegaal naar de VS zijn gekomen.

Klimaatverandering en milieu: Hij zegde 500 miljoen dollar toe aan het Beyond Carbon-initiatief, een kleinschalig alternatief voor de Green New Deal. Deze deal, die Democraat Alexandria Ocasio-Cortez lanceerde, wil in 2030 een einde hebben gemaakt aan kolengestookte elektriciteitscentrales en ijvert voor de transitie naar hernieuwbare energie. Bloomberg noemde de Green New Deal in maart een luchtkasteel dat geen schijn van kans heeft om de komende twee jaar door de Senaat te komen.

Daarnaast startte hij samen met de Sierra Club het project Beyond Coal, dat heeft geholpen bij het sluiten van veel van Amerika’s kolencentrales.

Campagnefinanciering: Anders dan de meeste Democraten financiert Bloomberg zijn campagne eigenhandig.

Over sociale stelsels: Als burgemeester zorgde Bloomberg ervoor dat je aan strengere eisen moet voldoen om in aanmerking te komen voor hulp voor daklozen. Voorts deed hij maar weinig voor de 400.000 New Yorkers in sociale huurwoningen en staakte de gemeente onder zijn regime de inspectie van giftige verfmaterialen in sociale huurwoningen.

Abortus: Bloomberg steunt het recht van vrouwen op abortus. Hij is donateur van de Democratische stichting Emily’s List, een actiegroep die vrouwelijke kandidaten steunt die voor abortus zijn.

LHBT-rechten: Hij is voorstander van het homohuwelijk. Hij sprak zich daar in 2009 voor het eerst voor uit en steunde de poging om het homohuwelijk in 2011 in New York te legaliseren. Bloomberg heeft zich uitgesproken tegen het verbod van de regering-Trump op transgenders in militaire dienst.

Onderwijs: Als burgemeester was Bloomberg een groot voorstander van zogeheten charter-scholen, scholen die weliswaar staatsfinanciering ontvangen, maar die onafhankelijk van het schoolsysteem opereren. Verder sloot hij meer dan honderd openbare scholen die slecht presteerden.

Ook maakte hij zich hard voor betere werkomstandigheden voor leerkrachten en verhoogde hij hun basisinkomen. Hij kwam meerdere keren tot felle botsingen met de onderwijsbonden omdat hij een prestatieloon voor leraren wilde invoeren.

Misdaadbestrijding: Als burgemeester was Bloomberg een groot voorstander van het zogeheten stop-and-frisk-beleid van de New Yorkse politie, een beleid dat door een federale rechtbank in 2013 als ongrondwettelijke etnisch profileren werd bestempeld. Bloomberg is echter nog steeds voorstander van dit beleid.

Handel: Hij noemde het handelsbeleid van de regering-Trump “rampzalig voor Amerika”.

Buitenlandbeleid: Bloomberg steunde in 2003 de Amerikaanse inval in Irak. Over de Iran-deal zei Bloomberg dat Obama’s steun ervoor “overtuigender zou zijn geweest wanneer Obama de zwakke plekken van de overeenkomst niet had geminimaliseerd en de voordelen niet zo had overdreven”. Voor het overige houdt hij zich op de vlakte met betrekking tot buitenlandkwesties sinds duidelijk is dat hij zich verkiesbaar wil stellen.

Belastingen: Hij is tegen vermogensbelasting, iets wat hij “waarschijnlijk ongrondwettelijk” noemt, en vindt dat de overheid alleen maar inkomstenbelasting zou moeten heffen. Voorts is hij een tegenstander van burgemeester Bill de Blasio’s pogingen om de inkomstenbelasting te verhogen voor mensen met een jaarinkomen dat boven de 500.000 dollar ligt.

Regulering van het bedrijfsleven: Bloomberg staat zeer kritisch ten aanzien van overheidsregulering van de financiële sector.

Democratische hervormingen: Bloomberg slaagde erin de New Yorkse wetgeving te veranderen zodat hij een derde termijn als burgemeester mocht uitzitten.


Wat waren Bloombergs politieke successen?

Als burgemeester zorgde hij voor een rookverbod in bars, restaurants, stadsparken, stranden en binnen de meeste bedrijven. Daarnaast zette hij het New York’s Young Men’s Initiative op, een organisatie van jonge, mannelijke minderheden die armoede bestrijdt en de kwaliteit van leven verbetert. Ook richtte hij het Center for Economic Opportunity op, een organisatie die initiatieven ontplooit om armoede te bestrijden.

Als burgemeester stond hij aan de wieg van een stedelijke herindeling van 40 procent van de stad New York die een significante economische ontwikkeling teweegbracht. Ondertussen zorgde hij ervoor dat er 165.000 sociale huurwoningen gebouwd of juist niet gesloopt werden.


Hoeveel geld heeft Bloomberg al binnengehaald?

Welgeteld nul dollar. Bloomberg heeft een vermogen van naar schatting meer dan 50 miljard dollar. Naar verluidt is hij bereid enkele honderden miljoenen dollars in zijn eigen campagne te steken.


Lees meer over de Amerikaanse politiek: