Het moet voor studenten aan sommige hogescholen en universiteiten mogelijk worden om per studiepunt collegegeld te betalen. Dat staat in een voorstel van minister Jet Bussemaker van Onderwijs om te experimenteren met flexstuderen in het voltijdsonderwijs.

Daarmee kan worden afgeweken van de regel dat studenten altijd voor een volledig studiejaar collegegeld betalen. “Door studenten alleen te laten betalen voor het onderwijs dat ze willen volgen, komt de keuzevrijheid en de ontplooiing van de student meer centraal te staan. Door de regie meer bij studenten te leggen, krijgen zij de ruimte hun studie in te richten op een manier die past bij hun eigen omstandigheden”, aldus de onderwijsminister.

Hiermee moet duidelijk worden of dit leidt tot een betere toegang van het hoger onderwijs, tot meer tevredenheid van de student en tot minder uitval.

Het ‘flexstuderen’ kwam uit de koker van de Landelijke Studentenvakbond (LSVB) en werd omarmd door regeringspartijen PvdA en VVD. “Het collegegeld is hoog en de studiefinanciering is afgeschaft, waardoor het erg in de kosten loopt om studievertraging op te lopen. Door het flexstuderen krijgen studenten nu de financiële ruimte om meer naast hun studie te doen en minder te betalen”, zegt LSVB-voorzitter Jarmo Berkhout.

De volgende stap is volgens hem dat er proefprojecten komen op universiteiten en hogescholen, en dat genoeg studenten zich daarvoor aanmelden.

"Ik ben verheugd dat het kabinet nu een wet indient die regelt dat studenten de mogelijkheid krijgen minder te betalen als ze ook minder vakken volgen'', reageert PvdA-Kamerlid Mohammed Mohandis. Het moet volgens hem afgelopen zijn met het "perverse rendementsdenken'' en de druk om in sneltreinvaart af te studeren.

Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) is blij met het experiment. 'Studenten horen geen maximaal bedrag te betalen als ze toch geen college volgen. Zo kunnen ze activiteiten buiten hun studie ontplooien, zoals medezeggenschap. Wel zien wij liever dat studenten niet per vak, maar per module gaan betalen. Zo betalen studenten niet te veel, maar kunnen universiteiten en hogescholen wel gericht blijven investeren in kwaliteit van onderwijs.''