Het Centraal Bureau voor de Statistiek en de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid stoppen met het gebruik van de termen ‘niet-westers’, ‘westers’, ‘allochtoon’ en ‘autochtoon’, zo werd eerder deze week bekend.

Wie naar de definities kijkt, ziet dat de omschrijving van een allochtoon inderdaad nogal breed is. Dit is volgens het CBS een allochtoon:

“Persoon die in Nederland woonachtig is en van wie ten minste één ouder in het buitenland is geboren. Wie zelf in het buitenland is geboren, hoort tot de eerste generatie, wie in Nederland is geboren, hoort tot de tweede generatie.”

En de definitie van westers of niet-westers is nog vreemder. Volgens de officiële indeling zijn Japanners en Indonesiërs westers, vanwege hun sociaaleconomische positie en de geschiedenis van Nederlands-Indië. Surinamers, Antillianen en Turken vallen juist onder de niet-westerse allochtonen.

Eerder bekeken we welke in welk hokje een aantal bekende Nederlanders past, volgens de oude definities van het CBS. Maar hoe zit het eigenlijk met ons koningshuis? Volgens de definities van het CBS had Nederland nog nooit een autochtone koning of koningin.


Koning Willem I (1772-1843) werd geboren in Den Haag, net als zijn vader, stadhouder Willem V. Zijn moeder, Wilhelmina van Pruisen, was echter geboren in Berlijn. Willem 1 telt dus als een westerse allochtoon van de tweede generatie.


Willem II (1792-1849) werd net als zijn vader, geboren in Den Haag. Zijn moeder heette net als zijn oma Wilhelmina van Pruisen (let op: niet dezelfde), en zoals de naam al aangeeft was ook zij Duits. Willem II geldt dus als een westerse allochtoon van de tweede generatie.


Willem III (1817-1890) is een lastiger verhaal. Zijn vader was een geboren Hagenaar, maar hijzelf werd geboren in België, dat zich tijdens zijn leven afscheidde van het Koninkrijk der Nederlanden. Bovendien was zijn moeder, Anna Palowna, Russisch. Het CBS laat in het midden of Rusland bij Europa (westers) of Azië (niet-westers) hoort. Eerste generatie, tweede generatie, westers of niet westers, een ding is duidelijk: een allochtoon.


Wilhelmina (1980-1962) werd geboren in Den Haag, maar haar vader was een Brusselaar – en komt dus uit een stad die ten tijde van haar geboorte niet meer bij het Koninkrijk hoorde. Haar moeder, Emma van Waldeck-Pyrmont, was een Duitse. Dat maakt van Wilhelmina dus een westerse allochtoon van de tweede generatie, via beide ouders.


Juliana (1909-2004) werd net als haar moeder geboren in Den Haag, maar haar vader, Hendrik van Mecklenburg-Schwerin, was een Duitser. Ook deze koningin telt dus als een westerse allochtoon van de tweede generatie.


Beatrix werd net als haar moeder geboren in Den Haag, maar haar vader, prins Bernhard, was wederom een Duitser. Beatrix gaat de geschiedboeken in als een westerse allochtoon van de tweede generatie.


Net als zijn moeder is Willem-Alexander een westerse allochtoon van de tweede generatie, omdat zijn vader, prins Claus, uit Duitsland kwam.

Koning Willem-Alexander. Foto ANP


Kroonprinses Amalia is ook geboren in Den Haag. Haar moeder, Máxima, is Argentijnse. Daardoor is deze prinses een niet-westerse allochtoon van de tweede generatie – nou ja, tot de CBS-hokjes echt zijn afgeschaft.

Koningspaar bij roeien

LEES OOK: Dit zijn 12 bekende Nederlandse allochtonen van wie je het misschien niet verwacht