Vanuit Den Haag kwam er de laatste weken veel nieuws dat veel zzp’ers de stuipen op het lijf joeg. Martijn Pennekamp van ikwordzzper.nl vraagt zich af waarom Den Haag het plots op de zzp’er heeft gemunt.

Uitgelekte plannen om de fiscale regelingen voor zzp’ers af te schaffen, een nieuwe VAR-module die er misschien toch niet komt. Waarom komt Den Haag plotseling met allerlei maatregelen die de zzp’er treffen?

Dat het aantal zzp’ers fors groeit, zal niemand zijn ontgaan. De meeste zzp’ers starten op vrijwillige basis aan het avontuur als zelfstandig ondernemer, anderen gebruiken het zzp-schap om op het randje van de fiscale voordelen zoveel mogelijk netto over te houden. Weer anderen werden met behulp van het UWV vanuit de WW het ondernemerspad op gestuurd.

Melkkoe

Het leger zzp’ers groeide de laatste jaren richting de 800.000. Net als de ‘fiscaal vriendelijke lage bijtelling lease-auto’s’ gaat de groei ten onder aan zijn succes.

De zzp’ers die ondernemen op het randje van de fiscale wetgeving betalen amper belasting en sociale premies. Met andere woorden, ze vullen de ‘sociale potjes’ niet en dragen (bijna) niet meer bij aan het vullen van de schatkist. Bij een winst van ongeveer 24.000 euro wordt er namelijk amper belasting afgedragen.

Tijd om te onderzoeken hoe zzp’ers toch als melkkoe kunnen fungeren. De rekening van Brussel van 624 miljoen euro moet immers nog worden betaald.

VAR versus BGL

Het begon met een aanval op de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR). Op dit moment is het te gemakkelijk om gebruik (lees misbruik) van de mazen in de wetgeving te maken. Bovendien zijn opdrachtgevers nauwelijks verantwoordelijk voor de juistheid van de gehanteerde VAR.

Met een Beschikking Geen Loonheffing (BGL) toverde Wiebes een alternatief uit de hoed. De BGL zou de VAR gaan vervangen. Voordeel van de BGL zou zijn dat de complete toetsing online zou gaan plaatsvinden – scheelt weer een leger ambtenaren. Daarnaast is met de BGL de opdrachtgever medeverantwoordelijk voor de verklaring, wat schijnzelfstandigheid moet voorkomen.

Lees ook op Business Insider

De Raad van State kwam afgelopen maand tot de conclusie dat die BGL niet echt de oplossing was. Een debat in de Tweede Kamer deze week gaf eenzelfde gevoel. Het blijft dus nog even onduidelijk of de BGL er wel gaat komen, als hij er komt, hoe hij er dan precies uit gaat zien.

Rem op groei

Het Financieele Dagblad kopte 28 oktober dat het kabinet wederom plannen aan het maken is om de wildgroei van het aantal zzp’ers in te dammen door de fiscale voordelen te schrappen.

Het was niet de eerst keer. De zelfstandigenaftrek stond al eerder ter discussie. Zo zou er een Winstbox komen waarin er op een andere manier belasting zou worden geheven. Deze plannen sneuvelden, maar desondanks staat de zelfstandigenaftrek weer ter discussie. En ook de startersaftrek ligt weer onder vuur.

Nu klopt het dat veel zzp’ers weinig belasting betalen, maar er wordt te gemakkelijk voorbij gegaan aan het feit dat zzp’ers hun eigen broek moeten ophouden, geen recht hebben op WW of op doorbetaling bij bij ziekte.

Het kabinet, dat het ondernemerschap jaren heeft gestimuleerd via de jobcoaches van het UWV en een star ontslagrecht van medewerkers in loondienst, hielp zelf om het aantal zzp’ers te laten groeien.

Daarbij werd gedacht dat een ondernemer op den duur wel genoeg belasting zou betalen om zo de schatkist te vullen via een andere weg dan de loonbelasting van de werknemer. Nu achteraf blijkt dat deze ontwikkeling vooralsnog niet genoeg geld in het laatje brengt, gaat men over op plan B om de schatkist positief te stemmen.

We wachten de ontwikkelingen in Den Haag rustig af en ik raad zelfstandig ondernemers aan dat ook te doen. Blijf rustig en laat je niet gek maken door alle berichten in de media. Word je nu nerveus? Dan raden we je aan om weer in loondienst te gaan, ondernemen brengt nu eenmaal risico’s met zich mee.

Martijn Pennekamp is oprichter van startersplatform ikwordzzper.nl

Lees ook

‘Liever arm dan loonslaaf: zzp’er niet rijk, wel gelukkiger’

‘Schaf de VAR af voor zzp’ers; laat opdrachtgever met de fiscus dealen’

Dit artikel is oorspronkelijk verschenen op z24.nl