Het precieze tijdstip van zijn vertrek wordt nog nader bepaald. Dat meldde ABN
Amro dinsdag.

De van Royal Bank of Scotland afkomstige Fisher werd in november vorig
jaar benoemd als opvolger van Rijkman Groenink kort nadat ABN Amro in handen
was gevallen van het consortium Fortis, Banco Santander en Royal Bank of
Scotland.

Fisher werd aangesteld om de verdeling van ABN Amro in goede banen te leiden.
Hij stond bekend als een protégé van topman Fred Goodwin van Royal Bank of
Scotland (RBS). Afgelopen maand raakte RBS zelf in de problemen en moest de
bank steun vragen van de Britse overheid. Goodwin gaf te kennen te zullen
opstappen.

Door de nationalisatie van ABN Amro Nederland is de strategische toekomst van
de bank drastisch veranderd. De Nederlandse overheid beslist nu over de
toekomst van de Nederlandse tak van ABN Amro.

Minister Bos studeert momenteel op de vraag of ABN Amro Nederland samen
moet gaan met Fortis Bank Nederland. Alternatief is een zelfstandige
doorstart of aanhaken bij een buitenlandse partij.

Royal Bank of Scotland nam afgelopen jaar de grootzakelijke activiteiten en
het internationale netwerk van ABN Amro over. De bank heeft tot nu toe
benadrukt deze activiteiten te willen behouden.

Dit artikel is oorspronkelijk verschenen op z24.nl