Marjan Rintel volgt per 1 oktober Roger van Boxtel op als NS-directeur.

Rintel is nu nog operationeel directeur bij het bedrijf. Ze werkt sinds 2014 bij de NS en is lid van de raad van bestuur.

Het was al bekend dat de termijn van Van Boxtel in augustus zou verlopen. Onder zijn leiding is de rust in de leiding van het bedrijf teruggekeerd.

De Nederlandse Spoorwegen (NS) hebben in Marjan Rintel een nieuwe president-directeur gevonden. Ze volgt per 1 oktober Roger van Boxtel op als topbestuurder van de spoorvervoerder.

Rintel, die als eerste vrouw de NS gaat leiden, is nu nog operationeel directeur bij het bedrijf.

Gerard van de Aast, voorzitter van de raad van commissarissen van NS, noemt het een voordeel dat Rintel als aanstaande topbestuurder de NS “tot in de haarvaten” kent.

Ze werkt sinds 2014 bij de NS, waar ze al lid is van de raad van bestuur. Zij is op dit moment nog de eindverantwoordelijke voor de operationele kant van alle vervoers- en onderhoudsactiviteiten van de NS.

Over Van Boxtel was bekend dat zijn termijn als topman van de NS in augustus zou aflopen, na een verlenging van zijn aanstelling met één jaar. Volgens de NS is onder zijn leiding de rust in de leiding van het bedrijf teruggekeerd.

De voormalige D66-politicus trad in de zomer van 2015 aan nadat Timo Huges als president-directeur het veld moest ruimen wegens onregelmatigheden bij de aanbesteding rond openbaar vervoer in Limburg.

Marjan Rintel ziet af van haar bonus

Rintel zal aantreden op een moeilijk moment voor de NS. Door maatregelen tegen het nieuwe coronavirus, waarbij nog altijd veel werknemers thuis blijven werken, vervoert het openbaar vervoersbedrijf veel minder passagiers.

In een eerdere schatting gaf de NS te kennen dat het aantal treinreizigers pas in 2025 weer terug zal zijn op het oude niveau.

Vanwege de coronacrisis ziet Rintel af van het bonusgedeelte van haar salaris, iets wat ze in haar eerdere functie ook al deed. Ook andere leden van de raad van bestuur doen vrijwillig afstand van hun variabele beloningen.

De NS maakte verder bekend dat Bert Groenewegen is herbenoemd tot financieel directeur van de NS. Die benoeming geldt voor een termijn van vier jaar.