Het nieuwe pensioenstelsel komt eraan. Omcirkel alvast twee belangrijke data in uw agenda. Vanaf 1 januari 2023 mogen pensioenregelingen aangepast worden aan de nieuwe realiteit. En uiterlijk 1 januari 2027 moeten werkgevers klaar zijn. Volgens Marianne de Boer, CEO van Aegon Cappital, is het slim om vandaag nog in actie te komen.

Er is een lange polderdiscussie aan voorafgegaan, maar de pensioenhervormingen komen er nu echt. Ik ben blij dat er richting is gekozen, al had het van mij grondiger gemogen. Het uitgangspunt is helder: werkgevers kunnen straks alleen nog een beschikbare premieregeling aanbieden. Daarbij staat de hoogte van het pensioen vooraf niet vast. Hoeveel pensioen iemand later krijgt, hangt af van de beleggingsresultaten, de rente en de levensverwachting.

Het wegvallen van de zo vertrouwde ‘zekerheid’ klinkt vervelend, maar laten we eerlijk zijn: pensioenfondsen hebben al meer dan vijftien jaar moeite om aan hun verplichtingen te voldoen. Hierdoor zijn de meeste pensioenen al jaren niet geïndexeerd en zijn – in een aantal gevallen – de pensioenaanspraken zelfs verlaagd. Ik heb liever dat mensen precies weten waar ze aan toe zijn, dan dat ze het met schijnzekerheid moeten doen. Bekijk eens hoe Aegon Cappital dat aanpakt.

Twee varianten: dat is er één te veel

In de polder sluit men graag compromissen. Daarom zijn er straks twee verschillende beschikbare premieregelingen: de ‘solidaire’ variant en de ‘flexibele’ variant. Ik had liever een systeem gezien waarbij er voor één optie was gekozen. Daarbij heeft iedereen dan zijn eigen pensioenpot en maximale keuzevrijheid.

Solidair klinkt natuurlijk geweldig, maar in de praktijk gaat het hier om een solidariteitsreserve. Een grote pot geld die door het bestuur in de toekomst op een hele ingewikkelde manier verdeeld moet worden. Dat is allemaal nauwelijks uit te leggen.

Zit je als werkgever niet bij een pensioenfonds, dan hoef je waarschijnlijk niet te kiezen. Want bij verzekeraars en PPI’s (in ieder geval Aegon) geldt vermoedelijk alleen de flexibele variant. Dat betekent alleen niet dat werkgevers meteen klaar zijn. Er moeten nog flink wat keuzes gemaakt worden voor de nieuwe pensioenregeling er kan komen.

Oproep: begin op tijd

Je moet je pensioenregeling straks aanpassen en daar hoort een verplicht adviestraject bij. Stel je voor wat er gebeurt als tienduizenden werkgevers dat straks tegelijkertijd gaan doen. Mijn oproep: vermijd de file en begin op tijd. Veel werkgevers wachten tot alle details zijn uitgewerkt. Dat is niet nodig. Er kunnen nu al scenario’s worden opgesteld en financiële gevolgen doorgerekend.

Het beste scenario zal per werkgever verschillen. Dat hangt onder meer af van de leeftijdsopbouw van het werknemersbestand en de financiële mogelijkheden. Een tweede advies: betrek vanaf de start je personeelsvertegenwoordiging. Zij moeten akkoord gaan met de wijzigingen en kunnen ook een belangrijke rol spelen als klankbord en in de communicatie.

Over Aegon Cappital
Aegon Cappital is de premiepensioeninstelling (PPI) van Aegon. We zijn actief in de pensioenmarkt sinds 2012. Aegon Cappital helpt jou en je werknemers vooruit te denken als het om pensioen gaat. Dat doen we inmiddels voor ruim 5.600 tevreden werkgevers en ruim 270.000 werknemers. Ook een pensioenuitvoerder die met je mee vooruitdenkt? Kijk op www.aegoncappital.nl.

Toekomstgericht werkgeverschap
Dit is een artikel uit onze serie ’toekomstgericht werkgeverschap’, mogelijk gemaakt door Aegon. Als werkgever wil je zaken goed regelen voor je werknemers. Aegon en Business Insider helpen je daar graag bij. Door je tijdig op hobbels en kansen te wijzen. En door de juiste producten en diensten aan te bieden, zoals een pensioenregeling van Aegon Cappital.