Aan het begin van hun werkzame leven bouwen mannen en vrouwen ongeveer evenveel pensioen op, maar op voor oudere leeftijdsgroepen geld dat mannen op een veel hoger pensioenbedrag uitkomen.

Mannen komen gemiddeld uit op een pensioen van 13.700 euro per jaar, tegen 9.200 euro voor vrouwen. Dat blijkt uit de pensioenaansprakenstatistiek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Het verschil hangt volgens het CBS samen met verschil in arbeidsparticipatie en verschil in mate waarin in deeltijd wordt gewerkt.

De genoemde bedragen betreffen het opgebouwde pensioen in de tweede pijler van het Nederlandse pensioenstelsel: de aanspraken die via het werk zijn opgebouwd. Het gaat om alle aanspraken die worden opgebouwd bij Nederlandse pensioenfondsen en -verzekeraars, zowel actieve als slapende. Actieve aanspraken worden nog steeds aangevuld door het betalen van premies, slapende aanspraken niet.

Leeftijdsklassen

Het verschil tussen mannen en vrouwen in het te bereiken pensioen is klein in de jongste leeftijdsklasse en wordt groter met het stijgen van de leeftijd. Bij mannen wordt het te bereiken bedrag steeds hoger als je kijkt naar oudere leeftijdsgroepen. Bij vrouwen daalt het bedrag juist bij leeftijdsgroepen ouder dan 45.

Bij de 55-plussers is het bedrag voor de mannen gemiddeld tweemaal zo hoog als het bedrag voor de vrouwen. Dit hangt samen met de arbeidsparticipatie. Die is bij vrouwen over het algemeen lager dan bij mannen; vrouwen werken minder vaak dan mannen en vaker in deeltijd. Bij 55-plussers is het verschil tussen mannen en vrouwen in arbeidsparticipatie het grootst.

(klik voor uitvergroting)

Lees ook op Business Insider

LEES OOK: ‘Foutje’, ABP keerde 4 jaar lang te veel pensioen uit en nu moeten 700 gepensioneerden €3 miljoen terugbetalen