Mag een ondernemer bij het maken van reclame zijn producten vergelijken met die van de concurrentie? Z24-expert Thomas van Vugt licht toe.

“Ik overweeg een scherpe reclamecampagne voor mijn product te lanceren waarin mijn product met de concurrentie wordt vergeleken. Wat mag wel en wat mag niet?”

Dagelijks worden we in de media geconfronteerd met ondernemers die hun product vergelijken met de concurrentie. We noemen dit vergelijkende reclame. Dat soort reclame is toegestaan, maar wel onder een aantal voorwaarden. De spelregels zijn te vinden in het Burgerlijk Wetboek en de Nederlandse Reclame Code.

Niet misleidend

De meest in het oog springende voorwaarde is dat vergelijkende reclame niet misleidend mag zijn. Dat betekent dat de reclame geen onjuiste of onvolledige informatie mag bevatten. Daarnaast mag je alleen controleerbare kenmerken met elkaar vergelijken. Denk aan zaken als betrouwbaarheid, prijs en veiligheid.

Verder staat in de wet dat je je niet kleinerend mag uitlaten over de concurrentie. Dat is natuurlijk voer voor discussie. Waar het om gaat is dat je het voordeel van jouw product objectief moet presenteren, dus zonder dat je onnodig afbreuk doet aan de reputatie van de concurrentie.

Overigens zijn rechters vaak wel vrij soepel op dit punt omdat zij niet snel tornen aan het recht van vrijheid van meningsuiting. Ook mag je geen misbruik maken van de naamsbekendheid van je concurrent.

Juridisch advies

Natuurlijk zal de concurrentie bepaald niet blij zijn met jouw reclame. De kans is groot dat zij juridisch advies zullen inwinnen. Zorg er daarom in ieder geval voor dat je beschikt over een professioneel onderzoeksrapport dat de beweringen in de reclame ondersteunt. Dat kan in de rechtszaal van essentieel belang zijn.

De concurrentie kan namelijk in kort geding een verbod en rectificatie van de reclame eisen. Bovendien is het zo dat als een rechter oordeelt dat de reclame onrechtmatig is je aansprakelijk bent voor de schade die daarmee is veroorzaakt.

Reclame Code Commissie

Daarnaast kan er bij de Reclame Code Commissie (RCC) een klacht worden ingediend. De RCC oordeelt of de reclame in strijd is met de zogenoemde Nederlandse Reclame Code. Deze code bevat een uitwerking van de wettelijke regels.

Indien een reclame-uiting in strijd is met deze code, dan beveelt de Commissie, al dan niet vergezeld van een persbericht, de adverteerder aan in het vervolg niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken. Tegen een uitspraak van de RCC staat beroep open bij het College van Beroep.

Het is al met al aan te raden je vooraf door een advocaat mediarecht of een andere juridische specialist te laten adviseren.

Thomas van Vugt is advocaat bij AMS Advocaten waar hij zich onder meer bezig houdt met ondernemingsrecht en huurrecht.

Dit artikel is oorspronkelijk verschenen op z24.nl