Universiteitsbestuurder Louise Gunning is niet langer beschikbaar voor de functie van president-commissaris van luchthaven Schiphol. Gunning heeft het al ruim een maand aan de stok met studenten die de aansturing van de unversiteit door het bestuur bekritiseren.

Een woordvoerder van Schiphol bevestigde het afhaken van Gunning woensdag, na berichtgeving door het universiteitsblad Folia. Gunning zou het gezien die situatie niet verantwoord vinden president-commissaris van de luchthaven te worden, waarvoor zij de gedoodverfde kandidaat was.

De bedoeling was dat zij in april de voorzittershamer over zou nemen van de zittende president-commissaris Anthony Ruys, oud-topman van bierbrouwer Heineken. Gunning blijft wel gewoon lid van de raad van commissarissen van Schiphol. In die functie werd ze vorig jaar benoemd.

Studentenprotest Universiteit van Amsterdam

Gunning is bestuursvoorzitter van de Universiteit van Amsterdam. Studenten en docenten van de universiteit verzetten zich al weken lang tegen wat zij noemen het ‘rendementsdenken’ van het bestuur en het gebrek aan democratie.

Al ruim een maand lang is er sprake van bezettingen van panden van de Universiteit van Amsterdam. Het begon op vrijdag 13 februari met enkele studenten die het Bungehuis binnentrokken en weigerden weg te gaan. Nadat de politie dit pand na anderhalve week ontruimde, trokken de studenten een dag later het Maagdenhuis in.

Dit bestuurspand van de UvA was eind jaren zestig ook al het middelpunt van een wild studentenprotest. De redenen om te protesteren komen zelfs deels overeen: meer inspraak op de plannen en het beleid van de universiteit.

Geen vertrouwen in bestuur

Ook docenten zijn bezorgd over de bestuursstijl van de top van de Universiteit. Afgelopen week stelde het bestuur ‘tien uitgangspunten’ op voor discussie over de toekomst van de Universiteit. Die waren echter te vaag, te algemeen en brachten geen herstel van vertrouwen, zo reageerden bezorgde docenten van de Universiteit van Amsterdam, verenigd in Rethink UvA.

Lees ook op Business Insider

Rethink had zes eisen gesteld aan het UvA-bestuur en daar kwam vorige week dinsdag in een brief aan de studenten en medewerkers een reactie op. Het bestuur had laten weten tegemoet te komen aan hun wensen door onder meer de medezeggenschap versterken, openheid geven over de financiën en de hal van het nu nog bezette Maagdenhuis gebruiken voor debatten.

De docenten en studenten waren blij dat er een reactie was gekomen van het bestuur, maar vonden de reactie niet afdoende. ,,Niet alleen zijn de voorstellen van het college van bestuur onduidelijk, maar ze bieden ook geen oplossing voor de vertrouwenscrisis”, aldus de docenten en studenten.

De docenten van Rethink formuleerden drie eisen die ze direct ingewilligd willen zien en drie wensen voor de lange termijn. Zij vinden onder meer dat het bestuur de universiteit democratischer moet maken, de vertrouwensrelatie moet herstellen en ze willen een onafhankelijk onderzoek naar de huidige financiële situatie.

Rethink liet afgelopen week ook weten niet blij te zijn met een actie van Bureau Communicatie van de universiteit. Dat Bureau stuurde eerder een lijst met ruim vierhonderd namen van sympathiserende docenten rond naar medewerkers van de universiteit. Volgens Rethink draagt het rondsturen van een dergelijke ,,zwarte lijst” bij aan een ,,angstcultuur die de publieke vrijheid hindert”. De docenten willen dat het bestuur direct actie onderneemt ,,om de vrijheid van meningsuiting voor alle staf en studenten te waarborgen”.

Dit artikel is oorspronkelijk verschenen op z24.nl