Tweeverdieners zijn in 2017 beter af dan eenverdieners. Bijna alle werknemers in Nederland gaan er dit jaar in hun nettoloon een klein beetje op vooruit, maar er zijn wel forse verschillen.

De grootste loonstijging is voor mensen die bruto 1.750 euro per maand verdienen. Zij zien het maandelijkse bedrag op hun bankrekening met gemiddeld 11 euro stijgen. Dat blijkt uit donderdag gepresenteerde berekeningen van loonstrookverwerker ADP.

De lichte stijging van de netto lonen komt doordat werknemers dit jaar minder belasting hoeven te betalen. Het belastingtarief stijgt in de tweede en derde schijf weliswaar van 40,4 procent naar 40,8 procent, maar de meeste mensen profiteren van hogere heffingskortingen.

Premiestijging ziektekostenverzekering

De stijgingen zijn dit jaar echter zo klein dat mensen bij wie de ziektekostenverzekering direct van hun loon wordt ingehouden er tóch iets op achteruit gaan. De premiestijgingen van de zorgverzekeringen zijn over het algemeen hoger dan de stijging van de netto lonen.

Mensen die het minimumloon verdienen gaan er maandelijks 15 euro op vooruit. Een werknemer met een modaal salaris krijgt er netto 3 euro bij en iemand met anderhalf keer modaal is 5 euro beter af dan vorig jaar.

Tweeverdieners en eenverdieners

ADP heeft ook aparte berekeningen gemaakt voor twee- en eenverdieners, zowel met als zonder kinderen. Het gaat om inkomens vanaf modaal (bruto salaris 2.855 euro per maand) en hoger. Hieruit blijkt duidelijk dat tweeverdieners in 2017 beter af zijn dan éénverdieners. Dit heeft vooral te maken met de grotere voordelen van de hypotheekrente-aftrek, heffingskortingen en de kinderopvangtoeslag.

Onderstaande tabel geeft bij verschillende bruto maandsalarissen weer hoeveel twee- en éénverdieners er netto per maand op vooruit of achteruit gaan. Voor tweeverdieners pakt dat een stuk positiever uit.

De berekeningen in de tabel zijn gebaseerd op huishoudens met een hypotheek van 250 duizend euro, een hypotheekrente van 3 procent en een woz-waarde van 260 duizend euro.  Ook is uitgegaan van huishoudens met twee kinderen van 7 en 9 jaar voor de berekening van de kinderbijslag en de kinderopvangtoeslag.

LEES OOK: Als je er in 2017 geen 2,5 procent salaris bij krijgt, scoor je ondergemiddeld