• Na een verlenging van de klimaattop in Egypte is het bijna tweehonderd landen uiteindelijk gelukt om op veel punten overeenstemming bereiken.
  • De landen zijn het onder meer eens geworden over een fonds voor ontwikkelingslanden die schade oplopen door de gevolgen van klimaatverandering.
  • “Dit akkoord is een te kleine stap voorwaarts”, zegt eurocommissaris en vicevoorzitter van de Europese Commissie Frans Timmermans na afloop.
  • Lees ook: Klimaattop Egypte: 5 vragen over wat je kunt verwachten en wat COP27 betekent voor bedrijven

Op de VN-klimaattop in het Egyptische Sharm-el-Sheikh zijn landen het eens geworden, zo’n anderhalve dag nadat de top eigenlijk afgelopen zou zijn. Een slotakkoord is bereikt en de COP27 komt zo op zijn einde. In de verlenging van de klimaattop moesten de bijna tweehonderd landen op veel punten nog overeenstemming bereiken. Dat is uiteindelijk gelukt.

De landen zijn het onder meer eens geworden over een fonds voor ontwikkelingslanden die schade oplopen door de gevolgen van klimaatverandering, zoals droogte of extreem weer. Landen die nu al de effecten van de opwarming van de aarde voelen, zoals Pakistan toen het afgelopen jaar overstroomde, wilden al langer zo’n fonds. Volgens de COP-voorzitter is het “passend” dat dit fonds is opgericht tijdens deze klimaattop die plaatsvond op het Afrikaanse continent.

Hoeveel geld het fonds gaat kosten, wie precies mee moet betalen en welke landen mogelijk geld ontvangen is allemaal nog onduidelijk. Dat wordt in het komende jaar besproken. Voor veel mensenrechtenorganisaties is dit fonds een historisch moment in de geschiedenis van klimaattoppen. Beleidsadviseur Nils Mollema van ActionAid zegt dat het “werkelijk schokkend” is dat het fonds om kwetsbare mensen te helpen zo lang op zich liet wachten. “Dit is een cruciaal startpunt.”

De Europese Unie is teleurgesteld, zegt Timmermans

Een aantal partijen, waaronder de Europese Unie, wilden in ruil voor het klimaatschadefonds wel dat landen extra stappen zetten om verdere opwarming te voorkomen. Zo wilde de EU bijvoorbeeld dat in de slottekst niet alleen staat dat steenkoolgebruik moet worden afgebouwd, maar alle fossiele brandstoffen – ook olie en gas – om zo de uitstoot van broeikasgassen verder terug te dringen.

Het is net als vorig jaar niet gelukt om dat er doorheen te krijgen. Bas Eickhout, delegatieleider van het Europees Parlement op de klimaattop, noemt de deal daarom teleurstellend. Er werd in de "klimaatambitie" geen vooruitgang geboekt ten opzichte van vorig jaar, "hiermee is een cruciaal klimaatjaar verloren gegaan", aldus Eickhout.

Volgens Eickhout werd duidelijk dat veel landen hun klimaatdoelen niet verder wilden aanscherpen om de opwarming van de aarde te beperken. De overeenkomst van vorig jaar werd op sommige punten zelfs wat afgezwakt. "Europa moest daarom tot op het eind vechten om de ambitie van vorig jaar overeind te houden."

Verder is afgesproken dat landen tot eind 2023 de tijd hebben om hun klimaatdoelen bij te stellen om de afspraken van het Klimaatakkoord van Parijs te halen. De afspraak om de klimaatdoelen jaarlijks aan te scherpen, stond ook in de Glasgow-overeenkomst vorig jaar. Daar hebben de meeste landen zich niet aan gehouden.

De Europese Unie is teleurgesteld in het resultaat van de VN-klimaattop, zegt Eurocommissaris en vicevoorzitter van de Europese Commissie Frans Timmermans.

"Dit akkoord is een te kleine stap voorwaarts", zei een kritische Timmermans. Volgens de Nederlander zijn te veel landen bang om de nodige inspanningen te verrichten om klimaatverandering terug te dringen. Daarnaast riep hij de deelnemende landen op te erkennen dat het akkoord tekortschiet.

LEES OOK: Moeizame onderhandelingen over slotverklaring op VN-klimaattop – Jetten en Timmermans maken zich zorgen