Net als de industrie moet er ook voor de landbouw een algemene uitstootheffing komen. In het Klimaatakkoord werd door het kabinet al na veel gedoe een CO2-heffing opgenomen voor de industrie. Nu pleit een werkgroep onder leiding van voorzitter Hester Maij ook voor een algemene heffing voor de boeren. Volgens het adviesorgaan is zo’n algemene heffing voor alle sectoren de enige manier om de landbouw duurzaam te houden.

“Boeren hebben een prikkel nodig om de goede kant op te gaan”, Maij van de werkgroep die minister Carola Schouten (Landbouw) adviseert in een dubbelinterview in Trouw met haar en de minister. “Uitstoot die over de grenzen van het milieu gaat, moet je beprijzen en bedrijven die het goed doen moet je belonen”, zegt de Overijsselse oud-gedeputeerde.

In de krant pleit Schouten voor enig geduld: “Je moet boeren niet te veel vertellen wat ze moeten doen. Het zou wel heel hoogmoedig zijn als ik in een jaar tijd die hele U-bocht zou willen nemen.” Boeren zijn vakmensen die “heel goed eigen afwegingen kunnen maken” benadrukt de minister.

De omschakeling die de werkgroep voor ogen heeft, is duur. Voorzitter Maij pleit daarom voor een overheidsfonds waaruit boeren de maatregelen om te verduurzamen kunnen betalen. Ook stelt Maij voor dat er een systeem komt waarin boeren direct kunnen zien wat ze produceren en presteren op het gebied van duurzaamheid. “Daar moeten we werk van maken”, reageert Schouten in de krant.

Industrie vreest uit de markt geprezen te worden

De industrie stelde eerder niet blij met de klimaatplannen van het kabinet in het nieuwe akkoord. De CO2-heffing, zet volgens brancheorganisaties als VNCI en FME Nederlandse industriële bedrijven op achterstand ten opzichte van het buitenland. “Dit kan en mag de bedrijven niet dwingen tot onrendabele investeringen”, zeggen ze. “Het prijst Nederlandse bedrijven uit de internationale markt.”

Daarnaast belemmert het volgens de organisaties investeringen in duurzame innovaties en bedreigt de heffing daarmee de werkgelegenheid. De industriebedrijven zien daarnaast nog veel onduidelijkheden in de klimaatplannen van het kabinet, die de onzekerheid versterken. Zo is niet duidelijk wanneer de heffing ingaat en hoe wordt omgegaan met factoren als niet-beschikbare infrastructuur.

In de installatiebranche klonken er wel positievere berichten over het Klimaatakkoord. Nu het akkoord is vastgesteld lijkt volgens Techniek Nederland de weg vrij om anderhalf miljoen bestaande woningen vóór 2030 duurzaam en energiezuinig te maken. Dat is erg belangrijk voor de ruim 6300 bedrijven in de installatiebranche en de technische detailhandel.

Lees ook op Business Insider

Lees meer: