Het aantal faillissementen lag in april op het laagste niveau sinds mei 2011. Dat bleek vrijdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In april werden er 446 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard. Dat zijn er 198 minder dan in maart.

De daling is grotendeels toe te schrijven aan het feit dat april vier zittingsdagen telde en maart vijf.

De meeste faillissementen werden uitgesproken in de handel en in de financiële dienstverlening, respectievelijk 105 en 81. In de financiële dienstverlening daalde het aantal faillissementen in april met 25, terwijl het aantal faillissementen in de handel ongeveer gelijk bleef.

In april zijn in de bouw 52 faillissementen uitgesproken, 35 minder dan in de voorgaande maand.

Aantal faillissementen daalt sinds 2014

Het aantal in een maand uitgesproken faillissementen hangt nauw samen met het aantal zittingsdagen van de rechtbank in die maand. Hierdoor kan het aantal faillissementen van maand tot maand sterk fluctueren. Voor een beter beeld van de ontwikkeling van het aantal faillissementen wordt daarom doorgaans gekeken naar het voortschrijdend driemaandsgemiddelde, aldus het statistiekbureau.

In april kwam het driemaandsgemiddelde uit op 523. Een maand eerder was dat 534. In februari 2015 lag het gemiddelde op het laagste niveau sinds september 2011.

Volgens gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek piekte het aantal faillissementen in Nederland (inclusief eenmanszaken en fiscale IB-ondernemers) in 2013 op 12.449. In 2014 was al een forse daling van meer dan 20 procent.

Lees ook op Business Insider

“Bezuinigingsbeleid betaalt zich uit”

Kredietverzekeraar Euler Hermes maakte eerder al bekend dat dit jaar het aantal bedrijven dat failliet gaat, 10 procent lager zal zijn dan in 2014. Want naar verwachting zal alleen in Spanje de faillissementsafname groter zijn, zo voorspelt kredietverzekeraar Euler Hermes op basis van eigen onderzoek. Daarin worden faillissementscijfers van 43 landen meegenomen.Nederland staat daarbij op de tweede plaats bij de dalers. Rusland zit in het verdomhoekje, met een verwachte stijging van het aantal faillissementen met 30 procent. Dat komt mede door de negatieve gevolgen van de lage olieprijzen, waar Rusland als grote olie- en gasproducent veel last van heeft.“We zien de grootste terugval in het aantal faillissementen bij landen die het hardst getroffen zijn door de crisis en door bezuinigingsmaatregelen van de overheid. Die betalen zich nu steeds meer ten positieve uit”, geeft directeur Walter Toemen bij Euler Hermes aan. “Tegelijk hebben verschillende sectoren het nog steeds moeilijk en zijn nog herstellende.”Bron: ANP/Z24

Dit artikel is oorspronkelijk verschenen op z24.nl