De verhoging van het eigen risico voor de zorgeverzekering in de jaren 2012 en 2013 lijkt positief te hebben uitgepakt voor het in toom houden van de stijging van de zorgkosten in ziekenhuizen.

Dat concludeert adviesbureau Performation, op basis van een uitgebreide analyse van de kostenontwikkeling in de zorgsector.

De stijging van de zorgkosten in ziekenhuizen is sinds 2012 veel minder hard gegaan, dan verwacht mocht worden op basis van de toename van de productie en de vergrijzing. Bij dat laatste speelt dat een groter aandeel van ouderen in de bevolking per saldo hogere zorgkosten met zich meebrengt.

De feitelijke kostenontwikkeling in ziekenhuizen was de afgelopen jaren echter relatief gematigd, blijkt uit onderstaande grafiek.

(klik voor uitvergroting; bron Performation)

ziekenhuiskosten

Holger Wagenaar van Performation  concludeert dat de productiviteit in ziekenhuizen fors is toegenomen door verschuiving naar van de tweede lijn (ziekenhuizen) naar de eerste lijn (huisartsen) en efficiëntere behandeling van patiënten. “Blijkbaar zijn ziekenhuizen in staat geweest om hun kostenstructuur aan te passen aan het gewijzigde zorgvolume. Het beleid van Minister Schippers is succesvol.”

Lees ook op Business Insider

Bij dat laatste speelt een rol dat de verhoging van het eigen risico voor de zorgverzekering een prikkel lijkt te hebben gegeven om minder snel naar het ziekenhuis te gaan.

Het ziekenhuisbezoek is over de breedte afgenomen sinds 2012, maar die trend is het sterkst bij mensen met een lagere sociaal-economische status. “‘Aannemelijk is dat de oorzaak hiervan ligt in de verschuiving van ziekenhuiszorg naar de eerstelijnszorg en de verhoging van het eigen risico in 2012 – 2013”, aldus Wagenaar van Performation.

Dit artikel is oorspronkelijk verschenen op z24.nl