De regeling die bepaalt dat kleine ondernemers geen btw hoeven af te dragen, is overbodig en kan daarom maar beter verdwijnen.

Toen ik in 2012 begon als ondernemer was dat voor ‘erbij’. Ik verdiende mijn inkomen vooral uit een voltijdsbaan in loondienst. Omdat ik ook nog eens halverwege het jaar begon, was mijn omzet bescheiden. Zo bescheiden, dat ik in dat jaar een beroep kon doen op de KOR, de Kleineondernemersregeling.

Btw-douceurtje kleine ondernemers

Voor wie niet weet wat dat is: ondernemers die minder dan 1.345 euro aan btw moeten afdragen, hoeven uiteindelijk helemaal niets af te dragen. Zij mogen de btw zelf houden (maar moeten daar wel inkomstenbelasting over betalen).

Let wel: het gaat om het saldo, dus de btw die ondernemers op hun verzonden facturen moeten zetten minus de btw die zij zelf betalen over hun inkoop, huur, abonnementen en andere kostenposten.

Voor ondernemers die tussen de 1.345 euro en 1.883 euro aan btw moeten afdragen, geldt een glijdende schaal: zij moeten wel wat, maar niet alle btw afdragen. In de praktijk kunnen de meeste ondernemers die rond 10 duizend euro omzetten van de KOR gebruik maken.

Btw-aangifte per kwartaal

Als je dat doet, moet je wel elk kwartaal btw-aangifte doen. In het aangifteformulier kun je de berekende btw tot nul corrigeren met de post ‘Vermindering volgens de kleineondernemersregeling’. Als je aannemelijk maakt dat je niet alleen nu, maar ook in de komende jaren gebruik kunt maken van de KOR – dus als je verwacht klein te blijven – kun je ook voor het doen van aangifte een ontheffing aanvragen.

Doel van de regeling is om de administratieve lasten voor kleine ondernemers te verlagen en zo het ondernemerschap te bevorderen. Dat klinkt mooi, maar het is een onzinnige regeling om de volgende redenen:

Lees ook op Business Insider

– Ik vermoed dat de meeste (startende) ondernemers nog nooit van de KOR hebben gehoord. Er gaat dus ook geen stimulerende werking van uit, het is louter een belastingmeevaller achteraf.

– Verlaging van de administratieve lasten heeft als doel het stimuleren van het ondernemerschap. Maar als je gaat ondernemen, laat je je toch niet weerhouden door het feit dat je btw moet afdragen?

– Een ondernemer die beroep kan doen op de KOR heeft lagere lasten dan een ondernemer die dat niet kan. Deze (doorgaans) parttime-ondernemers hebben dus een concurrentievoordeel op ondernemers die wel een serieuze omzet behalen.

– De KOR bevoordeelt ondernemers die maar 6 procent btw over hun omzet moeten vragen nog eens extra; zij vallen bij een veel hogere omzet nog binnen de KOR dan ondernemers die 21 procent moeten vragen. Wie over zijn kosten doorgaans 21 procent betaalt, maar over zijn inkomsten 6 procent – taxi’s, kappers, fietsenmakers – profiteert nog meer.

– Wie gebruik maakt van de KOR moet het btw-voordeel bij zijn winst optellen en daar inkomstenbelasting over betalen. Het uiteindelijke voordeel is daarom zowel in euro’s als in administratieve belasting geringer dan het lijkt.

– Zoals gezegd betalen ondernemers met een btw-afdracht tussen 1.345 euro en 1.883 euro wel een deel van de btw. Hoeveel precies bereken je met een ingewikkelde formule. Hoezo lastenverlaging?

Tip voor het kabinet: hef de KOR in het Belastingplan 2016 op. Misschien kan de mkb-winstvrijstelling dan met een procentje omhoog. Dat is beter voor het ondernemerschap dan het extra ondersteunen van marginale bedrijfjes.

Paul van der Kwast is financieel planner en lid van de Vereniging Onafhankelijke Financieel Planners. Voor Z24 volgt hij de fiscale ontwikkelingen op de voet. Ook schrijft hij tweewekelijks een column over personal finance.

Dit artikel is oorspronkelijk verschenen op z24.nl