Het kabinet is niet van plan zich te bemoeien met een kunstverkoop door de koninklijke familie. Dat blijkt uit antwoorden van minister Ingrid van Engelshoven (Cultuur) op schriftelijke vragen van D66-Kamerlid Salima Belhaj. Volgens Van Engelshoven is het aan de eigenaar van een kunstwerk om te bepalen of dat verkocht wordt.

De Oranjes zijn van plan onder meer een tekening van Peter Paul Rubens te veilen, zo werd onlangs bekend. Van Engelshoven schrijft dat het werk eigendom is van de koninklijke familie en dat die dus zelf moet beslissen wat ermee gebeurt.

“Er is geen aanleiding om voor de koninklijke familie een uitzondering te maken op algemeen gevolgde procedures”, zo antwoordt zij mede namens premier Mark Rutte. Die sprak tijdens zijn wekelijkse persconferentie van “een privékwestie”.

Belhaj vindt dat belangrijke kunstwerken als de tekening van Rubens zo veel mogelijk voor Nederland behouden moeten blijven. Zij suggereerde dat eerst bekeken moet worden of Nederlandse musea er interesse voor hebben. Maar Van Engelshoven antwoordt dat het initiatief bij de musea ligt. Zij kunnen eventueel een beroep doen op regelingen voor financiële ondersteuning of op particuliere fondsen.

De tekening van Rubens is volgens NRC Handelsblad het topstuk van een collectie van dertien tekeningen van oude meesters en twaalf kavels met Chinees porselein, serviesgoed en zilverwerk, die de Oranjes willen verkopen. De geschatte opbrengst bedraagt zo’n 3,5 miljoen euro. De tekening zou eerder in een appartement van prinses Christina hebben gehangen.

Lees ook op Business Insider