Nederland staat er volgens koning Willem-Alexander beduidend beter voor dan een aantal jaren geleden. Dat heeft hij dinsdag uitgesproken in zijn vierde troonrede. Volgens de koning doet Nederland weer mee in de kopgroep van Europa.

De koning noemde Nederland een sterk land in een instabiele wereld. De koning stelde vast dat de financiële crisis achter ons ligt, Nederlanders leven in een welvarend en aantrekkelijk land, maar dat tegelijkertijd ook onrust en onbehagen heersen.

“Met alles wat er wereldwijd speelt, is het begrijpelijk dat we ons als samenleving zorgen maken en sterker gaan hechten aan het vertrouwde en bekende”, zei de koning.

Bedreigingen

Willem-Alexander noemde daarbij de dreiging van terrorisme, instabiliteit aan de buitengrenzen van Europa, het vluchtelingenvraagstuk en economische onzekerheden in de wereld. Hij sprak van “reële problemen met een grote impact op het dagelijks leven”.

De koning herinnerde eraan dat het niet voor het eerst is dat ons land oplossingen moet zoeken voor bedreigende en onvoorspelbare ontwikkelingen. Hij haalde de onlangs overleden oud-premier Piet de Jong aan, die de verstandige omgang met onrust en verandering volgens Willem-Alexander “bijna tot kunst wist te verheffen”.

Collectieve prestatie

Ondanks de onzekerheden staat Nederland er volgens de koning "beduidend beter'' voor dan een aantal jaren geleden. Hij noemt dat een "collectieve prestatie''.

"Politieke tegenstellingen werden overbrugd en verschillende maatschappelijke belangen zijn met elkaar verenigd. Nog niet eerder waren zoveel grote hervormingen tegelijk in gang gezet. Vaak met de steun van oppositiepartijen en maatschappelijke organisaties."

De koning noemde het verder "logisch'' dat in de samenleving ongerustheid bestaat over de komst van grote groepen vluchtelingen. Hoewel van niemand wordt gevraagd de eigen herkomst of cultuur te verloochenen, moeten mensen die in Nederland willen wonen, bereid zijn de taal te leren, een actieve bijdrage te leveren en democratische waarden te respecteren waar in Nederland lang voor is gestreden.