De subsidie die koning Willem-Alexander van 2016 tot 2021 heeft gekregen voor het beheer van Kroondomein Het Loo is rechtmatig, zo heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) dinsdag besloten in een zaak die was aangespannen door stichting De Faunabescherming.

De koning kreeg een recreatietoeslag voor het deel van het natuurgebied dat het hele jaar geopend is voor het publiek. Voor het deel van het gebied dat jaarlijks drie maanden gesloten wordt is die toeslag niet verstrekt en daar hoefde de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit dan ook geen openstellingsverplichting voor op te leggen.

De Faunabescherming wilde dat de koning 4,8 miljoen euro aan subsidie zou terugbetalen, omdat de voorwaarden voor subsidieverstrekking geschonden zouden zijn.

Maar, stelt het college, de subsidie bestaat uit twee delen. Er wordt subsidie verstrekt voor het natuurbeheer in het hele Kroondomein en de koning krijgt net als andere natuurbeheerders een bedrag om recreatie in het natuurgebied mogelijk te maken. Die zogenoemde recreatietoeslag is alleen uitgekeerd voor het deel van het domein dat altijd toegankelijk is en daarom zijn terecht alleen voor dat deel voorwaarden gesteld.

De Faunabescherming vindt dat de subsidie helemaal niet door de minister verstrekt mocht worden. De provincie is daarvoor de aangewezen organisatie, aldus de dierenrechtenorganisatie. En de provinciale subsidieverordening kent geen ontheffing van de openstellingsverplichting. Doordat het ministerie de subsidie heeft verstrekt, is de koning volgens De Faunabescherming bevoordeeld boven anderen.

Het CBb ziet dat anders, aangezien de minister niet wettelijk verplicht is een subsidieaanvraag door te verwijzen. De aanvraag past ook in het rijksbeleid voor natuur en openluchtrecreatie, aldus het college, en is correct opgenomen in de begroting van het ministerie.

'Uitspraak is een handreiking aan de koning'

De Faunabescherming is erg teleurgesteld over de uitspraak en noemt die "een handreiking aan de koning". Volgens de organisatie is de redenering van het college over de openstellingsverplichting "een eigen uitvinding". De organisatie zegt over stukken te beschikken waaruit blijkt dat ambtenaren de openstellingsverplichting steeds wilden handhaven, maar dat er "van hogerhand" werd ingegrepen wegens "de koninklijke jacht".

De koning jaagt zelf naar verluidt gemiddeld een dagdeel per jaar op het Kroondomein. De Faunabescherming vindt dat de koning de subsidie uit zichzelf zou moeten terugbetalen.

In deze al lang voortslepende zaak is nu geen beroep meer mogelijk, de uitspraak van het CBb is definitief.

LEES OOK: Rutte voert motie om koning Willem-Alexander belasting te laten betalen niet uit, omdat meerderheid in Tweede Kamer niet groot genoeg is